Fotoradary – nowe oznaczenia

Fotoradary – nowe oznaczenia

11 lutego 2019

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zmianie ulec ma sposób, w jaki oznaczane są fotoradary. Dotychczasowy znak D-51 ma być zastąpiony znakami D-51a (początek strefy  objętej pomiarem średniej prędkości) i D-51b (koniec tej strefy).

Fotoradary – dotychczasowy znak D-51

Nowelizacja przepisów ma na celu rozróżnienie oznakowania dla punktowego pomiaru prędkości od pomiaru odcinkowego.

W komunikacie Ministerstwa Infrastruktury możemy przeczytać:

Obecnie znak D-51 stosowany jest zarówno dla pomiaru prędkości punktowego, jak też dla pomiaru odcinkowego. Oznakowanie pomiaru odcinkowego następuje przez umieszczenie tabliczki T-1a pod znakiem D-51, na której podawana jest długość odcinka pomiarowego, co nie stanowi wystarczającej informacji o obecności takiego pomiaru prędkości na drodze. Stąd potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym niż zazwyczaj sposobie wykonywania pomiaru.

Nowe znaki

Fotoradary mierzące średnią prędkość będą oznaczone następującymi znakami:

D-51a Automatyczna kontrola średniej prędkości– znak wskazujący fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości.

D-51b Koniec automatycznej kontroli średniej prędkości – znak wskazujący na koniec tego odcinka drogi.

Dodatkowo na znaku D-51a będzie umieszczana miniatura znaku B-33, która wskazywać będzie dopuszczalną prędkość jazdy na odcinku objętym pomiarem.

Projekt rozporządzenia rozszerza także zakres stosowania tabliczki T-1a. Ma ona wskazywać odległość znaku informacyjnego od początku odcinka drogi objętego pomiarem. Oznacza to, że możliwe będzie ustawienie dodatkowego znaku D-51a wraz z tabliczką T-1a przed początkiem odcinka drogi objętego kontrolą prędkości, w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu ograniczonej widoczności.

.

Kiedy zaczną obowiązywać nowe znaki?

W tej chwili projekt nowelizacji został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku ustaw, natomiast zarządcy dróg będą mieli 24 miesiące na wymianę dotychczasowego oznakowania.

Udostępnij: