Jadalnia w miejscu pracy w świetle przepisów BHP

Jadalnia w miejscu pracy w świetle przepisów BHP

17 listopada 2021

Jadalnia w miejscu pracy – jakie wymagania powinna spełniać? Kiedy pracodawca ma obowiązek zapewnić wydzielone miejsce przeznaczone do spożywania posiłków?

Kiedy pracodawca musi zapewnić pracownikom jadalnię?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP pracodawca powinien zapewnić pomieszczenie do spożywania posiłków, jeśli zatrudnia powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie. Zapis ten nie dotyczy zakładów, w których wykonywane są tylko prace o charakterze biurowym.

Jadalnia w miejscu pracy powinna być zorganizowana także wówczas, gdy pracownicy narażeni są na kontakt ze szkodliwymi środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, materiałami biologicznie zakaźnymi albo przy pracach szczególnie brudzących (nawet gdy pracodawca zatrudnia mniej niż dwudziestu pracowników).

W jadalni, w widocznym miejscu należy umieścić oznakowanie informujące o zakazie palenia.

Typy jadalni. Jakie wymagania powinny spełniać?

Jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych (typ I)

W jadalniach typu I powinno przypadać co najmniej 1,1 m2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek. Powierzchnia całego pomieszczenia nie powinna być jednak mniejsza niż 8 m2.

Jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów (typ II)

Jadalnia typu II powinna składać się z dwóch części:

  • jadalni właściwej, która odpowiada wymaganiom jadalni typu I,
  • pomieszczeń do przygotowywania i wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.

Jadalnia z zapleczem – przeznaczona do spożywania posiłków profilaktycznych (typ III)

Jadalni typu III powinna odpowiadać wymaganiom określonym dla jadalni typu II, a dodatkowo powinna posiadać węzeł sanitarny dla konsumentów oraz węzeł sanitarny z szatnią dla pracowników obsługi.

Dopuszczalne jest łączenie jadalni typu II i III, natomiast w jadalniach typu I i II (lub przy nich) powinny znajdować się indywidualne, zamykane szafki (przeznaczone do przechowywania w higienicznych warunkach własnych posiłków).

Jadalnia w miejscu pracy – ogólne wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków

  • Każdy pracownik powinien mieć zapewnione indywidualne miejsce siedzące przy stole (niedopuszczalne jest ustawianie ławek).
  • Jadalnia w miejscy pracy powinna być wyposażona w umywalki – minimum jedna umywalka na dwadzieścia miejsc siedzących (nie mniej niż jedna umywalka). Przy każdej powinny znajdować się ręczniki jednorazowe lub suszarka do rąk.
  • W jadalniach powinny być zainstalowane urządzenia do podgrzewania przez pracownika posiłku własnego oraz zlewozmywaki dwukomorowe – jeden na dwadzieścia miejsc w jadalni (nie mniej niż jeden).
  • W pomieszczeniu należy zapewnić przynajmniej 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

Jadalnia w miejscu pracy a praca ze szkodliwymi substancjami

Dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac w kontakcie ze szkodliwymi substancjami, materiałami zakaźnymi lub trującymi powinny być urządzone oddzielne jadalnie – niedostępne dla innych pracowników. Od innych pomieszczeń powinny być oddzielone pomieszczeniem izolującym, w którym należy urządzić miejsce do pozostawienia odzieży ochronnej i zainstalować umywalki z ciepłą bieżącą wodą.

Udostępnij: