Jak wyglądają znaki ochrony ppoż. wg normy PN-EN 7010?

Jak wyglądają znaki ochrony ppoż. wg normy PN-EN 7010?

18 maja 2023

Sprawdź, jak wyglądają znaki ochrony ppoż. wg normy PN-EN 7010 i czym różnią się od znaków tzw. „starej normy”.

Jaką funkcję mają znaki ochrony ppoż.?

Znaki ochrony ppoż. są istotnym elementem zabezpieczenia budynku na wypadek pożaru. Charakterystyczne tabliczki wskazują, gdzie znajdują się gaśnice, urządzenia przeciwpożarowe i inny sprzęt niezbędny do prowadzenia skutecznej akcji gaśniczej. Obowiązek zapewnienia oznakowania ppoż. wynika z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z nim znakami zgodnymi Polskimi Normami powinny być oznakowane m.in.:

  • miejsca usytuowania urządzeń ppoż. i gaśnic,
  • miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • dźwigi dla straży pożarnej,
  • drzwi przeciwpożarowej.

Normy dla znaków ochrony ppoż.

W Polsce normą obowiązującą dla znaków ochrony ppoż. jest norma PN-EN 7010. Warto jednak wiedzieć, że chociaż poprzednia norma (PN-N-01256-01:1992) została wycofana, nie ma konieczności wymiany całego oznakowania. Dobrą praktyką jest sukcesywne zastępowanie starych, wyeksploatowanych już tabliczek nowymi znakami. Jak wyglądają znaki ochrony ppoż. wg normy PN-EN 7010 i dlaczego warto je stosować? Norma PN-EN 7010 ma charakter międzynarodowy. Piktogramy zostały ujednolicone i opracowane w taki sposób, by były zrozumiałe dla użytkowników, niezależnie od tego, skąd pochodzą i jakim językiem się posługują.

Zalety znaków ppoż. PN-EN 7010

  • Szybko i skutecznie informują o lokalizacji ważnego dla akcji ratunkowej sprzętu.
  • Mają jednolity wygląd i łatwo je rozpoznać.
  • Piktogramy na znakach są intuicyjne i łatwe do odczytania.

Jak wyglądają znaki ochrony ppoż. wg normy PN-EN 7010?

Kształt i wymiary. Znaki ochrony ppoż. wg normy PN-EN 7010 mają kształt kwadratu, występują na różnych podłożach. Tabliczki lub naklejki z piktogramami mogą mieć różne wymiary. Rozmiar znaku należy dobrać odpowiednio do warunków lokalnych, zwracając uwagę na to, by znak był dobrze widoczny.

Kolorystyka. Dominującym kolorem na znakach ppoż. jest czerwony. Na czerwonym tle znajdują się piktogramy barwy fosforencyjnej białej (żółtej). Takiego samego koloru jest obramowanie znaku. W przypadku znaków podświetlanych grafiki znajdujące się na znaku i jego obramowanie mają kolor biały.

Grafika. Piktogramy na znakach są bardzo intuicyjne, co umożliwia szybką identyfikację miejsc, w których znajdują się sprzęty i urządzenia ppoż. Elementem charakterystycznym dla znaków wg normy PN-EN 7010 jest symbol płomienia.

Udostępnij: