Jazda konna po drogach – o czym pamiętać?

Jazda konna po drogach – o czym pamiętać?

27 kwietnia 2023

Czy jazda konna po drogach publicznych jest dozwolona? Co mówią przepisy i o czym trzeba pamiętać podczas przejażdżki wierzchem?

Możliwość jazdy konnej po drogach wynika z zapisów Kodeksu drogowego. Zgodnie z art. 35 jazda wierzchem powinna odbywać się po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. Jeśli natomiast nie ma takiej drogi, jazda wierzchem może odbywać się po poboczu, a jeśli brak pobocza – po jezdni. Osoba jadąca wierzchem jest w świetle przepisów kierującym i zastosowanie wobec niej mają przepisy o ruchu pojazdów oraz zapisy znajdujące się w art. 24 ust. 1 i 2 Kodeksu drogowego. Wynika z nich, że:

  • do jazdy wierzchem może być używane tylko zwierzę niepłochliwe, odpowiednio sprawne fizyczne i dające sobą kierować;
  • kierujący ma obowiązek utrzymywać zwierzę w takim stanie, aby mógł nad nim panować.

Jazda konna po drodze – czego nie wolno?

Kodeks drogowy zabrania jazdy wierzchem:

  • bez uzdy,
  • obok innego uczestnika ruchu na jezdni,
  • po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych,
  • po drodze o nawierzchni twardej w okresie niedostatecznej widoczności,
  • po drodze o nawierzchni twardej osobie w wieku poniżej 17 lat.

Przepisy zabraniają także jazdy wierzchem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Osoba jadąca wierzchem podlega kontroli ruchu drogowego i w jej ramach może być zatrzymana przez odpowiednie służby.

Jazda konna po drodze leśnej

Jazda konna po drodze, zwłaszcza ruchliwej, może być nie tylko uciążliwa i niebezpieczna, ale także mało przyjemna. Przejażdżka po lesie wydaje się znacznie lepszym wyborem. Czy jest to dozwolone? Zgodnie z Ustawą o lasach jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego. Jeśli brak jest takich szlaków, warto zwrócić się do nadleśnictwa z prośbą o ich wyznaczenie.

Znaki A-18

O możliwości napotkania na drodze zwierząt stosuje się znaki A-18:

  • A-18a ostrzega o możliwości napotkania zwierząt gospodarskich,
  • A-18c oznacza miejsca, w których dziko żyjące zwierzęta przekraczają drogę.

Czasami na drodze można spotkać się ze znakiem A-18 z piktogramem przedstawiającym konia. Nie jest on typowy i nie wynika z przepisów. Ten znak drogowy można wykonać na zamówienie. Najczęściej takie oznakowanie stosowane jest w okolicach stadnin, ośrodków jazdy konnej itp. Taki znak ostrzega kierowców, że na drodze mogą pojawić się osoby jadące wierzchem, a w związku z tym należy zachować ostrożność.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: