Jazda w tunelu – o jakich przepisach trzeba pamiętać?

Jazda w tunelu – o jakich przepisach trzeba pamiętać?

9 grudnia 2022

Jazda w tunelu a przepisy. Sprawdź, o czym warto pamiętać i jakie mandaty grożą za nieprzepisową jazdę w tunelu.

Tunel – oznakowanie

Zgodnie z definicją zamieszczoną w Kodeksie drogowym tunel to budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi przez lub pod przeszkodą, oznaczona odpowiednimi znakami.

W celu poinformowania kierujących o wjeździe do tunelu stosuje się znak informacyjny D-37. Umieszcza się go 50 m przed wjazdem do tunelu.

Jeśli długość tunelu przekracza 500, jego rzeczywistą długość wskazuje sJazię:

 • na tabliczce T-1b umieszczonej pod znakiem D-37 lub
 • na znaku D-37 – w jego dolnej części.

W tunelach o długości przekraczającej 3000 m pozostałą długość tunelu podaje się co 1000 m na tabliczce T-1b umieszczanej samodzielnie.

W celu poinformowania kierujących o wyjeździe z tunelu stosuje się znak D-38. Tablicę umieszcza się w odległości do 50 m za wyjazdem z tunelu.

Jazda w tunelu a minimalne odległości między autami

Poza obszarem zabudowanym, w tunelach o długości powyżej 500 m kierujący powinien utrzymywać odpowiedni odstęp od poprzedzającego pojazdu. Odstęp ten nie powinien być mniejszy niż:

 • 50 m – w przypadku pojazdów o DMC do 3,5 t i autobusów,
 • 80 m – w przypadku innych pojazdów.

Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć dopuszczalny odstęp, w zależności od obowiązującej w tunelu dopuszczalnej prędkości. W takiej sytuacji pod znakiem D-37 umieszcza się tabliczkę T-32 wskazującą obowiązujący odstęp.

Za niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu grozi mandat w wysokości od 300 do 500 zł i 5 pkt karnych.

Jazda w tunelu a przepisy ruchu drogowego

Warto pamiętać, że w tunelu zabronione jest:

 • zawracanie,
 • cofanie,
 • zatrzymywanie pojazdu.

Nieprzepisowa jazda w tunelu jaki mandat?

 • Naruszenie przepisów dot. zawracania – 200 zł i 5 pkt karnych.
 • Naruszenie przepisów dot. cofania – 200 zł i 6 pkt karnych.
 • Naruszenie przepisów dot. zatrzymania – 200 zł i 5 pkt karnych.
 • Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego – 100 zł i 0 pkt karnych.
 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory roku – 200 zł i 6 pkt karnych.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Udostępnij: