Korytarz życia

Korytarz życia

21 lutego 2020

6 grudnia 2019 weszła w życie nowelizacja przepisów, wprowadzająca nowe obowiązki dla kierowców. Od tego dnia obligatoryjna jest jazda na suwak oraz tworzenie korytarza życia. Czym właściwie jest korytarz życia i co warto o nim wiedzieć?

Korytarz życia pozwala na skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych do miejsca wypadku. To niezwykle ważne, biorąc pod uwagę fakt, że niekiedy o ludzkim życiu decydują minuty, a nawet sekundy. Dotychczas przepisy nie określały, jak powinni zachować się kierowcy stojący w korku, gdy zbliża się pojazd uprzywilejowany – w Prawie o ruchu drogowym znajdował się jedynie zapis o ułatwieniu przejazdu. Przez to, że nie było jasno sprecyzowane, jak się zachować w określonych warunkach, często dochodziło do zamieszania. Jedni kierowcy zjeżdżali na pobocze lub pas awaryjny, inni wychodzili z założenia, że służby ratunkowe będą poruszać się właśnie pasem awaryjnym. Nowe przepisy nie pozostawiają wątpliwości, jak tworzyć korytarz życia.

Korytarz życia – przepisy

Korytarz życia to metoda pozwalająca na stworzenie przejazdu dla pojazdów ratowniczych poruszających się w korku. Polega ona na odpowiednim przesunięciu się pojazdów, które stoją w korku, w kierunku najbliższych krawędzie drogi wielojezdniowej.

Co się zmieniło?

Przed nowelizacją w Prawie o ruchu drogowym znajdował się następujący zapis:

Art. 9. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Nowe przepisy nie zmieniają brzmienia tego artykułu, wprowadzają jedynie pewne doprecyzowania. I tak w nowelizacji z dnia 14 listopada 2019 pojawia się drugi podpunkt artykułu 9:

2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

Jezdnie z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

Jezdnie z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

Wprowadzono również zapisy, że kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowanym nie wolno korzystać z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

Sprawdź również, jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu i co powinno znaleźć się w apteczce samochodowej.

Udostępnij: