Mała architektura miejska

Mała architektura miejska

8 maja 2019

Czym jest mała architektura miejska? Sam termin sugeruje, że chodzi o obiektu budowlane, charakteryzujące się niewielkimi gabarytami. Warto jednak dowiedzieć się o małej architekturze nieco więcej, np. jaka jest prawna definicja tego rodzaju obiektów i czy postawienie małej architektury wymaga odpowiednich pozwoleń.

Mała architektura miejska – definicja

Mała architektura to, według prawa budowlanego, niewielkie obiekty, a w szczególności:

  • Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury.
  • Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej.
  • Użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Warto zwrócić uwagę na to, że definicja jest dosyć ogólna i ma charakter otwarty. Sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, ze obiekty wskazane wśród przykładów mają jedynie charakter przykładowy.

Małą architektura miejska to również takie obiekty, jak np. różnego rodzaju barierki ochronne i selektywne, ławki, popielnice i wiaty dla palących, stojaki rowerowe, flagi i maszty, witacze, pulpity informacyjne czy szlabany.

Pozwolenie na budowę

W prawie budowlanym (art. 29 ust. 1 pkt. 22) znajduje się zapis, według którego budowa elementów małej architektury nie wymaga pozwoleń na budowę. Warto jednak rozgraniczyć dwie sytuacje – kiedy obiekty małej architektury mają stanąć na prywatnej nieruchomości, a kiedy mają zostać umieszczone w przestrzeni publicznej.

Jeśli ustawiamy obiekty małej architektury na prywatnym terenie, nie musimy zgłaszać tego żadnemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Z kolei w przypadku, gdy tego rodzaju obiekty mają znaleźć się na terenie publicznym, na inwestorze, odpowiedzialnym za ich postawienie, ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do właściwego organu.  

Mała architektura – znaczenie

Mała architektura ma duże znaczenie, jeśli chodzi o organizację i wygląd przestrzeni, ale mają również  wpływ na komfort mieszkańców i turystów. Dzięki nim można w estetyczny i funkcjonalny sposób zagospodarować przestrzeń miejską. Niektóre z obiektów, takie jak np. fontanny czy rzeźby, mają charakter czysto estetyczny czy religijny, np. kapliczki. Inne zaś mają przede wszystkim być funkcjonalne (chociaż coraz częściej przykładamy wagę do tego, aby przedmioty użytkowe były również estetyczne), takie jak np. stojaki i wiaty na rowery, donice na rośliny, wiaty autobusowe, lampy, maszty z flagami, kosze na śmieci i popielnice, ławki czy inne meble miejskie.

Udostępnij: