Minimalne wymagania dla sygnałów ręcznych

Minimalne wymagania dla sygnałów ręcznych

4 lipca 2018

Sygnały ręczne, wykonywane za pomocą rąk i dłoni, znajdują zastosowanie zwłaszcza wówczas, gdy warunki, jakie panują w otoczeniu (np. hałas, duża odległość między nadawcą a odbiorcami) uniemożliwiają sprawną komunikację w inny sposób. Minimalne wymagania dla sygnałów ręcznych znaleźć można w Dyrektywie 92/58/EWG.

Sygnały ręczne – cechy charakterystyczne

Sygnały ręczne nie mogą budzić żadnych wątpliwości. Powinny być dokładne, proste i łatwe nie – tylko do wykonania, ale i do zrozumienia dla odbiorcy. Muszą również wyraźnie odróżniać się od innych sygnałów. Jeżeli do nadawania sygnałów ręcznych używane są obie ręce jednocześnie, ważne jest,  by poruszać nimi symetrycznie i sygnalizować tylko jeden znak.

Wymagania dla sygnałów ręcznych – szczególne zasady stosowania

  • Sygnalizujący – osoba, która nadaje sygnały poprzez wykonywanie ruchów rąk i dłoni i przekazuje osobie instrukcje manewrowe.
  • Wykonujący – osoba, która odbiera znaki nadawane przez sygnalizującego.

Sygnalizujący musi mieć możliwość wzrokowego monitorowania wszystkich manewrów, nie może mieć to jednak wpływu na jego bezpieczeństwo. Jeżeli warunek ten nie może być z jakichś względów spełniony, należy wykorzystać dodatkowe osoby sygnalizujące. Obowiązki sygnalizującego obejmują wyłącznie kierowanie manewrami i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, którzy znajdują się w pobliżu. Jeżeli wykonujący nie jest w stanie bezpiecznie wykonać otrzymanych poleceń, konieczne jest, przerwanie prowadzonych manewrów w celu zażądania nowych instrukcji.

Wykonujący musi bez trudu rozpoznać sygnalizującego. Osoba nadająca znaki powinna mieć na sobie jeden lub więcej odpowiednich znaków rozpoznawczych (kamizelka, kask, rękawy, opaski, trzymane drążki). Elementy rozpoznawcze, o których mowa, powinny mieć żywe, najlepiej jednakowe kolory i muszą być do wyłącznego użytku sygnalizującego.

Sygnały kodowe

Sygnały mogą się nieznacznie różnić lub być nieco bardziej szczegółowe niż te, które pokazane są w poniższych tabelach. Ważne jednak, by miały jednakowe znaczenie i były tak samo zrozumiałe.

SYGNAŁY OGÓLNE

sygnały ręczne - sygnały ogólne

RUCHY PIONOWE

sygnały ręczne - ruchy pionowe

RUCHY POZIOME

sygnały ręczne - sygnały poziome

NIEBEZPIECZEŃSTWO

sygnały ręczne - niebezpieczeństwo

Udostępnij: