Minimalne wymagania dla znaków świetlnych

Minimalne wymagania dla znaków świetlnych

11 czerwca 2018

Znaki bezpieczeństwa, a w szczególności znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe, powinny być dobrze widoczne zarówno przy świetle dziennym, jak i sztucznym, a także w miejscach niedoświetlonych i w przypadku braku oświetlenia (np. podczas awarii zasilania). Z tego powodu stosuje się znaki fotoluminescencyjne i podświetlane. Minimalne wymagania dla znaków świetlnych opisane zostały w załączniku VI do Dyrektywy 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy.

Znaki świetlne – charakterystyka

Światło, które emitowane jest przez znak, musi wytwarzać wyraźny kontrast – odpowiedni dla jego otoczenia, zgodnie z warunkami stosowania znaku, ale bez wytwarzania zbyt silnego światła lub słabej widoczności spowodowanej niedostatecznym światłem. Powierzchnia świecąca znaku może mieć tylko jedną barwę lub piktogram na określonym tle. Pojedyncze barwy, o których mowa, muszą być zgodne z następującymi wytycznymi:

Znaki koloru czerwonego

znaki koloru czerwonego

Znaki koloru żółtego lub bursztynowego

Znaki koloru żółtego lub bursztynowego

Znaki koloru niebieskiego

Znaki koloru niebieskiego

Znaki koloru zielonego

Znaki koloru zielonego

Piktogramy na znakach muszą odpowiadać tym, które używane są na przyjętych znakach bezpieczeństwa.

Minimalne wymagania dla znaków świetlnych – zasady stosowania

Jeżeli urządzenie może emitować zarówno znak ciągły, jak i przerywany, to znak przerywany powinien być stosowany do wskazywania większego poziomu niebezpieczeństwa lub pilniejszej potrzeby przeprowadzenia interwencji czy akcji, aniżeli znak ciągły.

Długość każdego błysku oraz częstotliwość migania przerywanego znaku świetlnego musi:

  • Zapewniać właściwe pojmowanie przekazywanych informacji.
  • Zapobiegać jakimkolwiek pomyłkom z innymi znakami świetlnymi lub z ciągłym znakiem świetlnym.

W przypadku, gdy znak błyskający stosowany jest zamiast (lub razem) ze znakiem akustycznym, należy zastosować identyczne kody. Jeśli natomiast istnieje poważne zagrożenie, urządzenie do emitowania znaków błyskających muszą znajdować się pod specjalnym nadzorem lub być zsynchronizowane z lampą pomocniczą.

Udostępnij: