Nakaz jazdy prosto

Nakaz jazdy prosto

19 października 2020

Nakaz jazdy prosto, prosto lub w prawo, prosto lub w lewo, w prawo lub w lewo – drogowe znaki nakazu C-5, C-6, C-7, C-8.

Nakaz jazdy prosto

Znak nakazu C-5 umieszcza się na skrzyżowaniach w szczególności, jeżeli:

  • skręcanie pojazdów w prawo i w lewo utrudnia w znacznym stopniu ruch pieszych;
  • natężenie ruchu pojazdów na drodze poprzecznej jest znaczne i skręcanie w tę drogę byłoby utrudnione lub zagrażałoby bezpieczeństwu;
  • na drodze poprzecznej ruch został zamknięty znakiem B-1 (zakaz ruchu) lub znakiem B-2 (zakaz wjazdu).

Znak C-5 stosuje się na drodze dochodzącej do drogi poprzecznej, jeżeli kąt między osiami obydwu dróg lub pomiędzy osią drogi dochodzącej a krawędzią jezdni drogi poprzecznej jest mniejszy niż 20°.

Poza skrzyżowaniami znak C-5 stosuje się w miejscach skrzyżowania się kierunków ruchu, jeżeli konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów, np. skręcania w lewo do obiektów przydrożnych, takich jak np. stacje paliw.

Nakaz jazdy prosto lub w prawo

Znak C-6 stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku jazdy na wprost lub w prawo. Na skrzyżowaniu, na którym w organizacji ruchu nie przewidziano skręcania z wlotu w lewo, stosuje się na tym wlocie znak B-21 (zakaz skręcania w lewo). Jeżeli na skrzyżowaniu o więcej niż czterech wlotach należy zabronić skręcania w lewo w dwie sąsiednie drogi, to umieszcza się odpowiednio znak C-6 i –

ewentualnie – dla przeciwnego kierunku, znak C-7.

Nakaz jazdy prosto lub w lewo

Znak C-7 stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku jazdy na wprost lub w lewo. Na skrzyżowaniu, na którym w organizacji ruchu nie przewidziano skręcania z wlotu w prawo, stosuje się na tym wlocie znak B-22 (zakaz skręcania w prawo). Jeżeli na skrzyżowaniu o więcej niż czterech wlotach należy zabronić skręcania w prawo w dwie sąsiednie drogi, to umieszcza się odpowiednio znak C-7 i  – ewentualnie – dla przeciwnego kierunku ruchu, znak C-6.

Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Znak C-8 stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku skręcenia w prawo lub w lewo. Znak ten umieszcza się przed skrzyżowaniem, gdy geometria skrzyżowania lub przyjęta organizacja ruchu uniemożliwia przejazd pojazdów na wprost przez skrzyżowanie.

Udostępnij: