„Nie” dla e-papierosów w miejscach publicznych

„Nie” dla e-papierosów w miejscach publicznych

29 grudnia 2016

W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Oznacza to, że zabronione jest nie tylko palenie tradycyjnych papierosów w miejscu publicznym. Ustawodawca mówi również „nie” dla e-papierosów.

Ustawa między innymi wprowadza zakaz palenia e-papierosów . Analogicznie do przepisów regulujących miejsca zakazujące palenie tradycyjnych papierosów, nie będziemy mogli palić e-papierosów w ośrodkach medycznych, placówkach oświaty, obiektach sportowo-rekreacyjnych i środkach transportu takich jak samoloty czy autokary.

„Nie” dla e-papierosów – gdzie można palić?

Dopuszcza się przeznaczenie przestrzeni na palarnię w zakładach pracy, hotelach, lokalach gastronomicznych i domach spokojnej starości pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów. Właściciel czy zarządzający nieruchomością może przeznaczyć na to wydzielone pomieszczenie, pod warunkiem, że dana nieruchomość posiada minimum dwa wydzielone pomieszczenia i jedno z nich przeznaczone dla osób palących będzie wyposażone w wentylację umożliwiającą odprowadzenie dymu papierosowego w taki sposób, by nie przenikał on do innych pomieszczeń. Alternatywą dla wydzielonych pomieszczeń dla palących są przenośne palarnie przypominające mało już spotykane budki telefoniczne z własnym wbudowanym systemem odprowadzenia dymu tytoniowego. Ponadto takie przestrzenie muszę być wyposażone w tabliczki informujące, że tu wolno palić .

Nowelizacja ustawy poszerza listę miejsc dopuszczających powierzchnie przeznaczone na palarnie o całodobowe oddziały psychiatryczne z wyłączeniem oddziałów dysponujących warunkami
wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia.

Znak „Zakaz palenia”

W związku z ww. przepisami prawa w obiektach i środkach transportu o różnym przeznaczeniu muszą pojawić się znaki informujące o zakazie palenia papierosów , również wskazujące jasno na „nie” dla e-papierosów bądź informujące, że w tym miejscu jest to dozwolone.

Na naszej stronie oferujemy Państwu szeroki asortyment estetycznie wykonanych piktogramów z atestami, ilustrujących dane przepisy w sposób czytelny.

Zapraszamy do zakupów!

Zobacz także:

Znaki zakazu BHP z opisem

Udostępnij: