Ocena typu WE

Ocena typu WE

13 lipca 2018

Ocena typu WE

Środki ochrony indywidualnej, które dopuszczone zostały do obrotu na terenie Unii Europejskiej, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm. Proces certyfikacji nie jest taki sam dla wszystkich rodzajów ŚOI – ocena typu WE nie dotyczy środków o prostej konstrukcji. Taka ocena konieczna jest w przypadku ŚOI o złożonej konstrukcji. Czym jest ocena typu WE i co warto wiedzieć na jej temat?

Zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG ocena typu WE to procedura, na podstawie której upoważnione jednostki kontroli stwierdzają i zaświadczają, że dany wzór ŚOI spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa, określone w tej dyrektywie i przepisach prawnych.

ŚOI, które nie podlegają wytycznym Dyrektywy 89/686/EWG

Dyrektywa 89/686/EWG dotyczy środków ochrony indywidualnej przeznaczonych nie tylko do użytku zawodowego, ale i tych do zastosowań niezawodowych. Wykaz środków, które nie są objęte tą dyrektywą (na postawie załącznika nr I do Dyrektywy):

  • ŚOI zaprojektowane i wykonane specjalnie na użytek sił zbrojnych lub w celu utrzymania porządku publicznego (m.in. hełmy, tarcze).
  • ŚOI zaprojektowane i wykonane specjalnie do celów samoobrony (m.in. osobista broń odstraszająca, pojemniki aerozolowe).
  • ŚOI powszechnego użytku, które zapewniają ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (m.in. odzież sezonowa, parasole, nakrycia głowy, obuwie), wilgocią i wodą (m.in. rękawice do zmywania naczyń), ciepłem.
  • ŚOI przeznaczone do ochrony i ratowania osób na statkach lub w samolotach, które nie są przeznaczone do stałego noszenia.

Ocena typu WE – wniosek

Wniosek o ocenę typu WE składa producent (lub upoważniony przedstawiciel, które posiada swoją siedzibę w UE) w jednej upoważnionej jednostce kontroli odnośnie danego wzoru.

Co powinien zawierać wniosek:

  • Nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
  • Nazwę i adres danego zakładu produkcyjnego ŚOI.
  • Dokumentację techniczną producenta.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednią liczbę egzemplarzy wzoru przeznaczonego do zatwierdzenia.

Udostępnij: