Ochrona oczu przed promieniowaniem UV (nadfioletowym)

Ochrona oczu przed promieniowaniem UV (nadfioletowym)

23 stycznia 2018

Promieniowanie nadfioletowe znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, np. w branży medycznej. Niestety może negatywnie oddziaływać na narząd wzroku i skórę. To właśnie dlatego wszędzie tam, gdzie jest wykorzystywane, niezbędna jest właściwa ochrona oczu przed promieniowaniem UV.

Ochrona oczu przed promieniowaniem UV

Na oddziaływanie promieniowania UV narażone są osoby pracujące na otwartej przestrzeni, zawodowi kierowcy, a także różne grupy zawodowe, które w swojej pracy wykorzystują urządzenia emitujące ten rodzaj promieniowania. W warunkach przemysłowych źródłem promieniowania nadfioletowego są przeważnie lampy halogenowe, deuterowe, rtęciowe oraz lampy Wooda. Ochrona oczu przed promieniowaniem UV konieczna jest, gdy na stanowisku pracy przekroczona jest maksymalna dopuszczalna ekspozycja (MDE) na promieniowanie UV. Wartości MDE określone są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Promieniowanie UV – oddziaływanie na wzrok

W zależności od długości fali możemy wyróżnić trzy rodzaje promieniowania UV:

  • Promieniowanie UVA – nie wywołuje stanów zapalnych oczu, jednak za sprawą oddziaływania promieni UVA pojawia się efekt mglistej poświaty, które przysłania i pogarsza widoczność.
  • Promieniowanie UVB – jest szkodliwe dla spojówki i rogówki oka, wywołuje stany zapalne.
  • Promieniowanie UVC – ma takie samo działanie jak promieniowanie UVB, jednak w tym wypadku efekt jest silniejszy (pojawiają się obrzęki, ropienie oczu).

Środki ochrony przed promieniowaniem UV i ich dobór

Ochroną przed promieniowaniem UV mogą stanowić okulary ochronne, gogle i osłony twarzy – ważne, by szybki miały odpowiedni filtr. Okulary i gogle służą do ochrony oczu. Jeśli natężenie promieniowania UV przekracza także wartości, które są bezpieczne dla skóry, konieczne jest stosowanie wyposażonych w filtry osłon twarzy.

Sprzęt chroniący przed promieniowaniem nadfioletowym powinien być dobrany do intensywności promieniowania. Ważne jest również, czy promieniowanie jest szkodliwe tylko dla oczy, czy również dla skórę twarzy.

Filtry UV

Do środków ochrony indywidualnej, które chronią przed działaniem promieniowania nadfioletowego, zaliczają się filtry o numerach katalogowych 2 i 3 (przy czym 2 oznacza, że stosowane filtry mogą pogorszyć rozpoznawanie barw, a 3 gwarantuje dobre rozpoznawanie barw, z kolei oznakowanie 2C, oznacza przyciemnienie i lepsze rozpoznawanie barw).

Oznaczenie filtru UV (według normy PN-EN 166:2005) zawiera numer katalogowy (czyli 2 lub 3) i stopień ochrony (podany po myślniku). Zgodnie z normą PN-EN 170:2005 możemy wyróżnić 8 stopni ochrony, przy czym im wyższa liczba, tym filtr ma lepsze właściwości ochronne.

STOPNIE OCHRONY:

  • 5 – ochrona stosowana przy pracy z układem lamp impulsywnych lub bardzo wysokoprężnymi lampami rtęciowymi;
  • 3 i 4 – filtry o takim stopniu ochrony mogą być wykorzystywane przy pracy z wysokoprężnymi lampami rtęciowymi i lampami halogenowymi (np. takimi, jakie stosowane są w solariach);
  • 2 i 2,5 – z takimi filtrami można pracować przy średnioprężnych lampach rtęciowych (np. przy lampach fotochemicznych);
  • 1,2, 1,4 i 1,7 – filtry zalecane do ochrony przed źródłami emitującymi promieniowanie UV o długości fal krótszych niż 313 nm i gdy olśnienie nie stanowi istotnego czynnika. Można je stosować przy pracy z niskoprężnymi lampami rtęciowymi czy lampami bakteriobójczymi.
Udostępnij: