Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi

Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi

29 stycznia 2018

Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi znajduje zastosowanie m.in. w zakładach chemicznych, zakładach produkcji klejów, farb, tworzyw sztucznych, środków czystości, w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym. Jest również niezbędna przy usuwaniu szkód powstałych na skutek awarii przemysłowych.

Substancje toksyczne mogą występować w formie gazów, pyłów, oparów i cieczy. Ubrania, które stanowią przed nimi ochronę powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju wykonywanej pracy. Przede wszystkim należy określić rodzaj i stopień zagrożeń. Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi często jest stosowana wraz z innymi środkami ochrony indywidualnej, np. środkami ochrony oczu lub środkami ochrony dróg oddechowych.

Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi – podział

Elementy odzieży chemicznej mogą stanowić kombinezony, fartuchy, spodnie, bluzy i kurtki, rękawy ochronne i kaptury. Możemy podzielić je ze względu na to, jaki obszar ciała chronią, a także w zależności od tego, przed jakimi czynnikami chronią. Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi może stanowić zabezpieczenie np. przed kwasami organicznymi, kwasami i zasadami nieorganicznymi, środkami ochrony roślin, rozpuszczalnikami organicznymi, farbami i lakierami czy olejami.

Czas przebicia

Czas przebicia, czyli czas potrzebny na przeniknięcie substancji chemicznej przez grubość materiału, to główny parametr, który powinien charakteryzować materiały wykorzystywane do produkcji odzieży przeciwchemicznej. Czas przebicia określa maksymalny, bezpieczny czas dla przebywania w odzieży w środowisku danej substancji.

Można rozróżnić następujące klasy odporności na przenikanie substancji (zgodne z normą PN-EN ISO 6529:2005):

 • klasa 6 – czas przebicia wynosi więcej niż 480 minut;
 • klasa 5 – czas przebicia wynosi więcej niż 240 minut;
 • klasa 4 – czas przebicia wynosi więcej niż 120 minut;
 • klasa 3 – czas przebicia wynosi więcej niż 60 minut;
 • klasa 2 – czas przebicia wynosi więcej niż 30 minut;
 • klasa 1 – czas przebicia wynosi więcej niż 10 minut.

Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi – klasyfikacja

Klasyfikacja odzieży przeciwchemicznej została oparta na następujących kryteriach:

 • intensywność działania substancji chemicznej na odzież (strumień cieczy, mokre powierzchnie, spadające krople);
 • stan skupienia substancji chemicznej;
 • intensywność oddziaływania.

Ze względu na przewidywany czas użytkowania odzież chroniącą przed czynnikami chemicznymi można podzielić na:

 • Odzież do krótkotrwałego lub jednorazowego użytku;
 • Odzież do długotrwałego użytku.
Udostępnij: