Odzież i obuwie antyelektrostatyczne

Odzież i obuwie antyelektrostatyczne

8 stycznia 2018

Odzież i obuwie antyelektrostatyczne konieczne są w miejscach pracy, w których istnieje zagrożenie wybuchem (np. zakładach chemicznych, hutach, elektrowniach) i w przemyśle elektronicznym czy komputerowym. W atmosferze wybuchowej ładunek elektrostatyczny może być iskrą zapłonową i stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Ładunki elektryczne mogą także powodować uszkodzenia czułych elementów, np. mikroprocesorów.

Odzież i obuwie antyelektrostatyczne – wymagania

Wymagania, jakie muszą spełniać odzież i obuwie antyelektrostatyczne oraz materiały, z których zostały wykonane określa norma PN-EN 1149-5:2009. Warto zwrócić uwagę, że we wspomnianej normie termin „odzież antyelektrostatyczna” zastąpiono sformułowaniem „odzież rozpraszająca ładunek elektryczny”.

Odzież i obuwie antyelektrostatyczne, która spełniają warunki opisane w normie PN-EN 1149-5:2009 powinny zapobiegać niebezpiecznym wyładowaniom, a dodatkowo nie mogą elektryzować się w stopniu, który mógłby spowodować wyładowania z odzieży lub naelektryzowanego ciała, wywołując zapłon atmosfery wybuchowej.

Wymagania konstrukcyjne, zgodne z normą PN-EN 1149-5:2009

Odzież rozpraszająca ładunek elektryczny musi całkowicie zakrywać całe ciało i inne ubrania, które stanowią warstwę spodnią. Niezwykle ważne jest, by ubrania antyelektrostatyczne były odpowiednio dopasowane,  w żadnym stopniu nie krępowały ruchów i nie utrudniały czynności związanych z pracą.

Podczas pracy odzież musi być zapięta (zgodnie z instrukcją producenta) i nie można jej rozpinać. Dopuszczalne jest przy tym stosowanie elementów przewodzących (zamków błyskawicznych czy guzików), jednak muszą być one przykryte zewnętrznym materiałem o właściwościach elektrostatycznych. Wszystkie elementy, które nierozpraszaną ładunku (paski odblaskowe, etykiety) powinny być przymocowane na stałe, w sposób, który eliminuje puste przestrzenie między tymi elementami i materiałem elektrostatycznym. Ważne, by użytkownik odzieży antyelektrostatycznej był uziemiony – np. przez obuwie elektroprzewodzące, którego opór jest mniejszy niż 105Ω.

Odzież i obuwie antyelektrostatyczne – konserwacja

Odzież i obuwie antyelektrostatyczne należy użytkować i konserwować zgodnie z instrukcją producenta. W przeciwnym wypadku mogą one stracić swoje właściwości ochronne. Utratę właściwości antyelektrostatycznych mogą spowodować również zużycie lub silne zabrudzenia.

Producent ubrań, które rozpraszają ładunek antyelektrostatyczny ma obowiązek dołączenia do niej stosownej instrukcji, która zawiera informacje i ostrzeżenia, m.in.:

– jak prawidłowo nosić i zapinać odzież;

– jak konserwować odzież oraz informację o tym, że w trakcie użytkowania i konserwacji właściwości antyelektrostatyczne mogą ulec zmianie;

– o tym, że w strefie zagrożenia nie można zdejmować odzieży antyelektrostatycznej;

– o tym, że użytkownik takiej odzieży powinien być odpowiednio uziemiony.

Udostępnij: