Oświetlenie w miejscu pracy

Oświetlenie w miejscu pracy

23 października 2018

Oświetlenie w miejscu pracy jest bardzo ważnym elementem, który wpływa nie tylko na wykonywanie czynności, ale również samopoczucie pracowników. Jakie wymagania powinno spełniać oświetlenie w miejscu pracy?

Oświetlenie dzienne

Oświetlenie w miejscu pracy należy zapewnić we wszystkich pomieszczeniach stałej pracy. Wyjątkiem są sytuacje, w których jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji. W takich wypadkach pracodawca musi uzyskać zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego. Zgoda taka powinna być wydana w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

Oświetlenie dzienne w miejscu pracy, na poszczególnych stanowiskach, powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności. Powinno również spełniać wymagania określone w Polskiej Normie. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić również oświetlenie elektryczne – o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Oświetlenie w miejscu pracy – BHP

Stosunek wartości średnich natężenia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą, przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna, nie powinien być większy niż 5 do 1. Przy wyjściu z pomieszczeń, w których ze względów technologicznych praca jest wykonywana w ciemności (np. ciemnie optyczne), powinny być zapewnione warunki umożliwiające stopniową adaptację wzroku.

W pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, należy zapewnić oświetlenie awaryjne. Awaryjne oświetlenie w miejscu pracy powinno spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach i Polskich Normach.

Instalacje oświetleniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się miejsca pracy, oraz w korytarzach powinny być dobrane i wykonane tak, aby nie narażały pracownika na wypadek powodowany rodzajem zainstalowanego oświetlenia.

Okna i świetliki

Okna, świetliki oraz naświetla w pomieszczeniach pracy o dużej wilgotności powietrza powinny być wykonane w sposób zapobiegający skraplaniu się w nich pary wodnej. Jeżeli w pomieszczeniu występuje szczególnie duże zaparowanie i istnieje możliwość spadania kropel wody na stanowisko pracy, należy zainstalować rynienki lub inne urządzenia odprowadzające wodę z okien, świetlików i naświetli.

Szyby w oknach i świetlikach powinny być czyste. Powinny również przepuszczać dostateczną ilość światła. Do mycia okien i świetlików powinien być zapewniony dogodny i bezpieczny dostęp. Okna i świetliki powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia, eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych, padających na stanowiska pracy.

Okna i świetliki przeznaczone do wietrzenia pomieszczeń należy wyposażyć w urządzenia, które będą pozwalały na ich otwieranie w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi oraz ustawienie części otwieranych w pożądanych położeniu.

Udostępnij: