Oznakowanie fotoradarów

Oznakowanie fotoradarów

9 maja 2024

Czy urządzenia rejestrujące dokonujące pomiarów prędkości muszą być poprzedzone odpowiednimi znakami drogowymi? Sprawdzamy, co warto wiedzieć, jeśli chodzi o oznakowanie fotoradarów i obowiązujące przepisy.

Urządzenia rejestrujące – przepisy

Urządzenia rejestrujące prędkość, z jaką poruszają się pojazdy, potocznie nazywane są fotoradarami. Zgodnie z zapisami kodeksu drogowego są to stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe lub na statku powietrznym urządzenia ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Należą do urządzeń BRD, a wymagania, jakie muszą spełniać znaleźć można w załączniku nr 4 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD i warunków ich umieszczania na drogach.

Czy oznakowanie fotoradarów jest konieczne?

Konieczność oznakowania radarów wynika z zapisów wspomnianego rozporządzenia (załącznik nr 4, dział 14.6).

  • Miejsce umieszczenia obudowy stacjonarnego urządzenia rejestrującego dokonującego pomiaru prędkości jazdy wraz ze stacjonarnym urządzeniem rejestrującym oznacza się znakiem informacyjnym D-51.
  • Jeżeli w przekroju poprzecznym drogi umieszczono stacjonarne urządzenie rejestrujące, które kontroluje średnią prędkość jazdy, początek odcinka drogi objętego kontrolą oznacza się znakiem D-51a. Koniec odcinka objętego automatyczną kontrolą średniej prędkości oznacza się znakiem D-51b.

Warto pamiętać, że przepisy dotyczące oznakowania fotoradarów dotyczą urządzeń stacjonarnych. Wymagania te nie obowiązują w przypadku fotoradarów mobilnych.

Znaki D-51, D-51a i D-51b

D-51 „fotoradar”

Znak informujący kierowców o lokalizacji stacjonarnego fotoradaru umieszcza się w odległości:

  • od 500 do 700 m – na drogach ekspresowych i autostradach,
  • od 200 do 500 m – na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h (z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad),
  • od 100 do 200 m – na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h.

Stosuje się go dla każdego kierunku ruchu, w którym fotoradar może dokonywać pomiarów.

D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości”

Znak D-51a umieszcza się na początku odcinka drogi objętego kontrolą średniej prędkości, w przekroju poprzecznym drogi, w którym znajduje się fotoradar rejestrujący wjazd na ten odcinek. Jeśli początek odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności, dopuszcza się umieszczenie dodatkowego znaku D-51a wraz z tabliczką T-1a. Znak ten umieszcza się przed początkiem odcinka objętego automatyczną kontrolą średniej prędkości, z zachowaniem odległości określonych dla znaku D-51.

D-51a „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości”

Znak D-51b umieszcza się na końcu odcinka drogi objętego kontrolą średniej prędkości, w przekroju poprzecznym drogi, w którym znajduje się fotoradar rejestrujący wyjazd z tego odcinka.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: