Oznakowanie ścieżki rowerowej

Oznakowanie ścieżki rowerowej

14 września 2023

Oznakowanie ścieżki rowerowej. Sprawdzamy, jakimi znakami pionowymi i jakimi znakami poziomymi oznakowuje się drogi przeznaczone dla rowerów.

Oznakowanie ścieżki rowerowej w świetle przepisów

Drogi przeznaczone dla rowerzystów zwyczajowo nazywa się ścieżkami rowerowymi. Warto jednak wiedzieć, że w przepisach taki termin nie występuje. Prawidłowym określeniem jest „droga dla rowerów”.

Droga dla rowerów to droga lub część drogi niebędąca jezdnią, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczona do ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruchu i – w określonych przypadkach – pieszych. Droga przeznaczona do ruchu rowerów i innych, wcześniej wymienionych pojazdów, oraz ruchu pieszych to droga dla pieszych i rowerów.

Droga dla rowerów nie jest tym samym co pas ruchu dla rowerów. Taki pas to część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Oznakowanie drogi dla rowerów

Znaki pionowe

Znak nakazu C-13 „droga dla rowerów” – oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami. Rowerzyści są zobowiązani korzystać z tej drogi, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się poruszają, lub zamierzają skręcić. Nakaz wyrażony znakiem C-13 obowiązuje do odwołania (znak C-13a „koniec drogi dla rowerów”), do najbliższego skrzyżowania lub miejsca umieszczenia znaku B-1 „zakaz ruchu”, B-9 „zakaz wjazdu rowerów”, C-16 „droga dla pieszych”, D-40 „strefa zamieszkania”.

Znak C-13/C-16 „droga dla rowerów i pieszych” – na jednym znaku mogą znajdować się jednocześnie symbol roweru i symbol pieszego. Warto zwrócić uwagę na ich układ:

  • symbole oddzielone kreską poziomą oznaczają, że ruch pieszych i rowerów odbywa się na całej powierzchni tak oznakowanej drogi;
  • symbole oddzielone kreską pionową oznaczają drogę dla rowerów i drogę dla pieszych położone obok siebie, odpowiednio po stronach wskazanych na znaku.

Znak C-13/C-16 odwołuje znak C-13a/C-16a „koniec drogi dla rowerów”, może być odwołany także znakami C-13 lub C-16.

Znaki poziome

Oznakowanie ścieżki rowerowej to również znaki poziome. Stosuje się do tego znak P-23 z symbolem roweru, który stanowi uzupełnienie znaku pionowego C-13. Umieszcza się go na początku ścieżki rowerowej, bezpośrednio za każdym skrzyżowaniem oraz za miejscem doprowadzającym ruch rowerowy do tej drogi. Na dwukierunkowej drodze dla rowerów P-23 umieszcza się po prawej stronie drogi, w odrębnym przekroju dla każdego kierunku ruchu.

Na drogach dla rowerów i pieszych znak stosuje się łącznie ze znakiem P-26.

  • Na ścieżkach oznakowanych znakiem C-13/C-16 z kreską pionową: znak P-23 umieszcza się na drodze dla rowerów, a znak P-26 na drodze dla pieszych.
  • Na ścieżkach oznakowanych znakiem C-13/C-16 z kreską poziomą: znaki P-23 i P-26 umieszcza się w osi drogi, w sposób analogiczny jak na znaku pionowym (ale bez kreski poziomej). Znaki umieszcza się na początku drogi i powtarza na całej jej długości, nie rzadziej niż co 50 m oraz bezpośrednio za każdym połączeniem dróg.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: