Próg zwalniający na drodze prywatnej: kto i kiedy może go zamontować?

Próg zwalniający na drodze prywatnej: kto i kiedy może go zamontować?

21 lutego 2024

Próg zwalniający na drodze prywatnej? Przyglądamy się, jakie są procedury dotyczące montażu progów.

Próg zwalniający – urządzenie do ograniczania prędkości pojazdów

próg zwalniający na drodze prywatnej

Progi zwalniające to urządzenia stosowane w celu wymuszenia na kierowcach wolniejszej jazdy. Tworzą na jezdni wygarbienia stanowiące dla aut fizyczną przeszkodę. Aby przejechać przez próg bez odczuwalnych niedogodności i bez ryzyka uszkodzenia pojazdu, konieczne jest zredukowanie prędkości. Na drogach stosuje się różne rodzaje progów zwalniających, uwzględniając konstrukcję, kształt, materiał wykonania. Jeśli chodzi o ukształtowanie w planie drogi, wyróżniamy progi liniowe, listwowe i wyspowe. Do popularnych rozwiązań należą np. progi z tworzyw sztucznych w formie poprzecznego wygarbienia na całej szerokości jezdni (elementy progów pozwalają na skonstruowanie progu o odpowiedniej szerokości), ale spowalniacze mogą być wykonane poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni drogi. Graniczna prędkość przejazdu, czyli bezpieczna prędkość, z jaką można pokonać próg, różni się w zależności od parametrów i rodzaju danego progu (zasadniczo rozróżnić można dwa rodzaje progów, o prędkości granicznej 25-30 km/h i 18-20 km/h).

Progi pozwalają skutecznie kontrolować prędkość, z jaką poruszają się pojazdy na danym odcinku, a tym samym zwiększać bezpieczeństwo w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia wypadków spowodowanych nadmierną prędkością.

Montaż progów na drodze prywatnej – co warto wiedzieć?

Drogi publiczne – ze względu na funkcje w sieci drogowej – dzielą się na cztery kategorie: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Jak wskazuje ustawa o drogach publicznych, może z nich korzystać każdy, zgodnie z ich przeznaczeniem, ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Jednak warto wiedzieć, że nie każda droga musi być drogą publiczną. Wspomniana ustawa wyróżnia również drogi wewnętrzne. W myśl art. 8 pkt 1 są nimi drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym takiej drogi. Za drogi publiczne odpowiada ich zarządca. W przypadku dróg wewnętrznych jest to zarządca terenu, na którym jest zlokalizowana droga, lub właściciel terenu (jeżeli brak zarządcy). Do zarządcy lub właściciela należy:

  • budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych,
  • zarządzanie tymi drogami,
  • finansowanie wskazanych zadań.

Zmiana organizacji ruchu na drodze, czyli np. montaż urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymaga podjęcia określonych działań. Procedura, którą określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, obejmuje sporządzenie odpowiedniego projektu organizacji ruchu, zatwierdzenie tego projektu przez organ zarządzający ruchem oraz pozytywne zaopiniowanie przez właściwego komendanta Policji (wojewódzkiego, powiatowego lub miejskiego). Jak wskazują zapisy wymienionego rozporządzenia, organizację ruchu na drogach wewnętrznych zatwierdza podmiot zarządzający tą drogą. Dla dróg wewnętrznych nie jest wymagane pozytywne zaopiniowanie projektu organizacji ruchu przez Policję.

Spowalniacze na drogach prywatnych

jak zamontowac prog na terenie prywatnym

Do uspokojenia ruchu można stosować także progi podrzutowe. Bezpieczna prędkość, z jaką można je pokonać, to zazwyczaj mniej niż 10-15 km/h. Zgodnie z przepisami tego rodzaju progu montuje się jedynie poza drogami publicznymi. Mogą być stosowane:

  • na obszarach o ograniczonej dostępności lub na obszarach zamkniętych, w szczególności chodzi o drogi wewnątrzosiedlowe i inne zwarte obszary zabudowy mieszkaniowej, tereny zakładowe, parkingi itp. – tylko w sytuacjach, gdy istnieje potrzeba ograniczenia prędkości pojazdów do ok. 5-8 km/h;
  • przy wjazdach na parkingi, tereny zakładowe, tereny jednostek użyteczności publicznej itp. – jeżeli zamontowane są tam urządzenia zamykające teren, takie jak np. bramy, furty, zapory, aby wzmocnić ich działanie i wymusić powolny wjazd na teren;
  • na parkingach i podobnych terenach – jako środek dyscyplinujący ruch wewnętrzny.

Progi zwalniające na drogach wewnętrznych – FAQ

Gdzie złożyć wniosek o progi zwalniające?

Jeżeli progi zwalniające mogłyby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w danym miejscu, warto napisać do zarządcy drogi wniosek o ich montaż. Zgodnie z przepisami stosowanie progów jest niedopuszczalne na drogach krajowych i wojewódzkich. Zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu, gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). W przypadku dróg wewnętrznych wniosek należy skierować do zarządcy terenu, na którym znajduje się droga, lub do właściciela.

Czy można samemu zamontować próg zwalniający?

Na drogach publicznych nie można samodzielnie montować żadnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a do takich zaliczają się progi zwalniające. Na drodze wewnętrznej decyzja o ustawieniu progu należy do zarządcy lub właściciela takiej drogi. Przed montażem progu warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami i procedurami.  

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: