Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej – co warto wiedzieć?

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej – co warto wiedzieć?

16 marca 2023

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021–2024 to rządowy program, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych i wojewódzkich. Jakich zmian można spodziewać się na polskich drogach?

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej – cele

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej znaleźć można w załączniku do uchwały nr 29/2021 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2021 r. Zgodnie z jego zapisami celem głównym programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych będących w zarządzie GDDKiA.

Cele szczegółowe:

 • zapewnienie ochrony uczestnikom ruchu,
 • poprawa jakości infrastruktury drogowej mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Efektem ma być zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz ograniczenie liczby ich ofiar.

Co zmieni się na drogach?

W związku z realizacją Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej przewidziano szereg działań. Są to m.in.:

 • poprawa warunków niechronionych uczestników ruchu,
 • budowa kładek dla pieszych,
 • przebudowa skrzyżowań,
 • budowa zatok autobusowych,
 • budowa lewoskrętów,
 • montaż znaków drogowych lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,
 • poprawa widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg,
 • likwidacja punktów kolizyjnych na jezdniach.,
 • poprawa geometrii skrzyżowań dróg,
 • likwidacja zastoisk wód na jezdniach, które zwiększają ryzyko wpadnięcia w poślizg,
 • wprowadzanie stref bezpieczeństwa w otoczeniu jezdni,
 • poprawa parametrów użytkowych jezdni (likwidacja nierówności, spękań, uszkodzeń warstw nawierzchni).

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej a bezpieczeństwo pieszych

Jednym z priorytetów Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej jest ochrona pieszych na przejściach dla pieszych i zmniejszenie liczby wypadków drogowych z ich udziałem. Program zakłada również działania mające na celu poprawić bezpieczeństwo rowerzystów.

W ramach poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu przewidziane są m.in. działania takie jak:

 • modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej,
 • poprawa widoczności na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych,
 • doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych,
 • doświetlenie przystanków komunikacji zbiorowej oraz dojść do tych przystanków,
 • budowa azyli dla pieszych,
 • budowa chodników, dróg pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych,
 • budowa infrastruktury przeznaczonej dla pieszych i infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: