Regulamin kąpieliska

Regulamin kąpieliska

11 sierpnia 2017

Sezon urlopowy oraz wakacyjna aura sprzyjają korzystaniu z kąpielisk. Niestety, statystki są nieubłagane – każdego roku woda zbiera śmiertelne żniwo. Według policyjnych statystyk głównymi przyczynami utonięć są m.in.: alkohol, nieostrożność podczas przebywania nad wodą, w tym niestosowanie się do regulaminów kąpielisk, czy kąpiel w miejscu zabronionym.

Przestrzeganie regulaminu kąpieliska oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa nad wodą mogą uchronić przed tragedią nas i naszych bliskich. Poprzez kąpielisko należy rozumieć wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, który wykorzystywany jest przez dużą liczbę kąpiących się, przy czym kąpieliskami nie są: basen pływacki i uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywany w celach terapeutycznych oraz sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, który oddzielony jest od wód powierzchniowych i wód podziemnych. Regulamin kąpieliska, sposób jego oznakowania oraz wzory znaków, które mogą się na nim pojawić normowane są przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

Rodzaje znaków na kąpieliskach

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, wyróżnić można następujące znaki, których należy przestrzegać razem z ustalonym regulaminem kąpieliska:

  • Znaki zakazu, które wskazują rodzaj zakazu wraz z jego przyczyną, np. kąpiel zabroniona, kąpiel zabroniona – woda pitna, kąpiel zabroniona – hodowla ryb. Są to okrągłe znaki o średnicy 40 cm.
  • Znaki nakazu, które również są okrągłe i mają średnicę 40 cm: nakaz zakładania kamizelek ratunkowych oraz nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi.
  • Znaki informacyjne w kształcie trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm, np. wodorosty, niebezpieczna głębokość, kamieniste dno, lub prostokąta o wymiarach 80 x 60 cm, np. plaża strzeżona, punkt medyczny, telefon.

Znaki zakazu, np. zakaz skakania do wody, zakaz kąpieli, oraz nakazu  obowiązują w odległości od podanej na obrzeżu znaku (liczonej w metrach w jedną i drugą stronę). Jeżeli taka odległość nie została na danym znaku wyszczególniona, oznacza to, że obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku.

Pamiętajmy, że regulamin kąpieliska jest stworzony w trosce o nasze bezpieczeństwo, a nie w celu ograniczenia swobody. Przestrzeganie regulaminu, stosowanie się do znaków zakazu i nakazu oraz zdrowy rozsądek są gwarancją naszego bezpieczeństwa.

Udostępnij: