Rodzaje znaków ewakuacyjnych

Rodzaje znaków ewakuacyjnych

7 lutego 2019

Znaki ewakuacyjne umożliwiają przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Wygląd znaków reguluje norma PN-EN ISO 7010:2012, oprócz tego muszą one posiadać świadectwa dopuszczenia, wydawane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP). W zależności od rodzaju pomieszczeń oraz sposobu ich oświetlenia stosuje się różne rodzaje znaków ewakuacyjnych.

Rodzaje znaków ewakuacyjnych a sposób oświetlenia

W zależności od rodzaju pomieszczeń oraz sposobu oświetlenia, drogi ewakuacyjne można oznaczać:

  • znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi,
  • znakami podświetlanymi,
  • znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi i znakami ewakuacyjnymi podświetlanymi.

Znaki fotoluminescencyjne

Znaki ewakuacyjne wykonane na materiale fotoluminescencyjnym stosuje się tam, gdzie funkcjonuje oświetlenie dzienne i/lub elektryczne podstawowe, oświetlające te znaki w czasie wystarczającym do dostarczenia materiałom fotoluminescencyjnym niezbędnej energii.

Znaki podświetlane

Podświetlane znaki ewakuacyjne powinno stosować się tam, gdzie pomieszczenia lub drogi ewakuacyjne nie są oświetlone światłem dziennym lub sztucznym przez długie okresy, przez co materiały fotoluminescencyjne nie mogą się naładować. Znaki podświetlane wykorzystuje się m.in.:

  • W teatrach i kinach, gdzie drogi ewakuacyjne nie mogą być okresowo oświetlone podczas przedstawień.
  • Wszędzie tam, gdzie drogi ewakuacyjne nie mogą być okresowo oświetlane z powodu braku instalacji elektrycznej.
  • Tam, gdzie drogi ewakuacyjne lub ich części nie są oświetlane przez długie okresy.

Kiedy można stosować różne rodzaje oznakowania ewakuacyjnego naprzemiennie?

Znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne można stosować na przemian ze znakami ewakuacyjnymi podświetlanymi, np. w teatrach i kinach, gdzie drogi ewakuacyjny nie mogą być okresowo oświetlone podczas przedstawień, można zastosować na sali widowiskowej znaki ewakuacyjne podświetlane, a na korytarzach i schodach mogą być znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne.

Udostępnij: