Segregacja odpadów w świetle nowych przepisów

Segregacja odpadów w świetle nowych przepisów

6 września 2017

Przeciętny Polak wytwarza około 300 kilogramów odpadów komunalnych rocznie. Trzeba podkreślić, że śmieci oraz ich składowanie stanowią bardzo duży problem nie tylko w skali Polski i Europy, ale całego świata. Właśnie dlatego coraz więcej państw wprowadza obowiązek ich segregacji, czyli zbierania do specjalnie oznakowanych pojemników, uwzględniając materiały, z których zostały one wyprodukowane.

Segregacja odpadów daje możliwość odzyskiwania surowców wtórnych i poddania ich recyklingowi, redukując w ten sposób ilość śmieci przeznaczonych do składowania – najsłabszej metody ich zagospodarowania. Warto dodać, że segregacja jest nie tylko dobra dla środowiska, ale również przynosi korzyści finansowe, ponieważ segregując odpady, płacimy mniej za ich odbiór.

Segregacja odpadów – nowe przepisy

Dotychczas dzieliliśmy odpadki na śmieci mokreśmieci suche. Od 1 lipca 2017 roku w Polsce obowiązują nowe, ujednolicone zasady dotyczące segregacji śmieci – Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Szczegóły dotyczące nowych zasad można znaleźć w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Główna idea WSSO polega na tym, by oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się już do powtórnego wykorzystania. Pamiętajmy, że obowiązek segregacji odpadów ciąży nie tylko na gospodarstwach domowych. Również w zakładach pracy i w miejscach publicznych powinny pojawić się odpowiednie kosze, umożliwiające wyrzucanie odpadków w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

WSSO – jak prawidłowo segregować odpady?

Zgodnie z nowymi zasadami WSSO odpady wyrzucać będziemy do pięciu pojemników (papier, metal i plastik, szkło, odpady biodegradowalne, odpady zmieszane)

 

Pojemnik/worek niebieski – papier

TAK: zeszyty i książki, opakowania z papieru, karton, tektura, katalogi, ulotki, gazety i czasopisma, papier biurowy i szkolny, także pakowy,  torby i worki papierowe.

NIE: ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne, papier lakierowany i powleczony folią, papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony, kartony po napojach lub mleku, papierowe worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety, pieluchy jednorazowe i inne materiały higieniczne, zatłuczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowe, ubrania.

Pojemnik/worek żółty – metale i tworzywa sztuczne

TAK: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folia aluminiowa, metale kolorowe, kapsle i zakrętki od słoików.

NIE: butelki i pojemniki z zawartością, plastikowe zabawki, opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych, opakowania po olejach silnikowych, części samochodowe, zużyte baterie i akumulatory, puszki i pojemniki po farbach oraz lakierach, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD.

Pojemnik/worek zielony – szkło

TAK: butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE: ceramika, doniczki, porcelana, fajans, kryształy, szkło okularowe i żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, lustra, szyby okienne i zbrojone, monitory i lampy telewizyjne, strzykawki i termometry.

Ponadto niektóre gminy zapewniają osobne pojemniki na szkło białe i kolorowe.

Pojemnik/worek brązowy – odpady biodegradowalne

TAK: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

NIE: kości zwierząt, olej jadalny, odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego, leki, drewno impregnowane, płyty wiórowe i pilśniowe z MDF, ziemia i kamienie, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Odpady zmieszane

Do tego pojemnika wrzucamy wszystko, czego nie można poddać procesowi recyklingu, wyłączając przy tym odpady niebezpieczne.

Udostępnij: