Skrzyżowanie równorzędne – przepisy i zasady poruszania się

Skrzyżowanie równorzędne – przepisy i zasady poruszania się

20 listopada 2023

Przyglądamy się, co to jest skrzyżowanie równorzędne i jak się po nim poruszać. Sprawdź, czy znasz przepisy!

Co to jest skrzyżowanie równorzędne?

Zgodnie z definicją znajdującą się w Kodeksie drogowym skrzyżowanie to część drogi będąca połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie. Warto przy tym pamiętać, że skrzyżowaniem nie jest połączenie drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną. To, w jaki sposób należy poruszać się po skrzyżowaniu i kto ma pierwszeństwo, najczęściej określają znaki drogowe lub sygnalizacja świetlna. Jeśli żadnej z dróg nie nadano pierwszeństwa, jest to skrzyżowanie równorzędne.

Skrzyżowanie równorzędne a znaki

O skrzyżowaniu równorzędnym może ostrzegać znak A-5 „skrzyżowanie dróg”.

Zgodnie z przepisami taki znak stosuje się w terenie ostrzegawczym, jeśli:

  • na skrzyżowaniu występuje wlot drogi, która na poprzedzającym odcinku ma pierwszeństwo nadane znakiem D-1, A-6a, A-6b, A-6c, A-d lub A-6e;
  • skrzyżowanie może nie być wystarczająco postrzegane przez kierujących;
  • geometria skrzyżowania może sugerować inne zasady pierwszeństwa.

Znak A-5 może pojawić się na tablicy informacyjnej D-48 „zmiana pierwszeństwa”. Takie oznakowanie stosuje się, gdy na skrzyżowaniu jedna z dróg miała pierwszeństwo, a zamierza się wprowadzić organizację ruchu, w której na skrzyżowaniu pierwszeństwo nie jest określone.

W celu uspokojenia ruchu, na niektórych obszarach wprowadza się strefy skrzyżowań równorzędnych.

Kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym?

Na skrzyżowaniu równorzędnym obowiązuje tzw. zasada prawej ręki. Kierowca, zbliżając się do skrzyżowania, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. Jeśli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo. Zasada nie dotyczy pojazdów szybowych, które mają pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdżają. Bez względu na zasadę prawej ręki, pierwszeństwo będą miały także pojazdy uprzywilejowane w akcji.

Warto pamiętać, że skrzyżowaniem równorzędnym jest także rondo oznakowane znakiem C-12 (bez znaku A-7). Przy takim oznakowaniu pierwszeństwo mają pojazdy wjeżdżające na rondo!

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Udostępnij: