Śluza dla rowerów – oznakowanie i zasady korzystania

Śluza dla rowerów – oznakowanie i zasady korzystania

6 czerwca 2024

Czy wiesz, czym jest śluza dla rowerów i jak z niej korzystać? Sprawdzamy, jak oznakowane są śluzy rowerowe, po co są wyznaczane i w jaki sposób ułatwiają rowerzystom poruszanie się po drogach.

Wzrost popularności jednośladów jako środka transportu niesie potrzebę zapewnienia rowerzystom większej wygody poruszania się i bezpieczeństwa. Konieczna jest rozbudowa odpowiedniej infrastruktury. W związku z tym powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, na jezdniach wyznacza się dodatkowe pasy ruchu przeznaczone dla jednośladów. Wdrażane są również inne rozwiązania ułatwiające rowerzystom poruszanie się po mieście. W ostatnich latach na skrzyżowaniach coraz częściej wyznaczane są śluzy dla rowerów.

Co to jest śluza dla rowerów i jak z niej korzystać?

Zgodnie z kodeksem drogowym śluza dla rowerów to część jezdni na wlocie skrzyżowania, na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu, przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Po co stosuje się śluzy rowerowe? Przede wszystkim dla poprawy bezpieczeństwa. Śluzy poprawiają widoczność rowerzystów i ułatwiają im opuszczenie skrzyżowania, zwłaszcza w przypadku manewru skrętu w lewo.

Jak korzystać ze śluz rowerowych? Rowerzyści, oczekując w śluzie na zielone światło, mogą ustawić się na dowolnym pasie (w zależności od tego, w jakim kierunku będą kontynuować jazdę) przed samochodami. Po zapaleniu się zielonego światła rowerzyści opuszczają skrzyżowanie przed samochodami – kierowcy aut muszą umożliwić im opuszczenie skrzyżowania, dopiero za skrzyżowaniem mogą ich wyprzedzić (zachowując przepisowy odstęp 1 metra).

Śluza dla rowerów – oznakowanie

Szczegółowe przepisy dotyczące lokalizowania i oznakowania śluz rowerowych znaleźć można w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zgodnie ze znajdującymi się tam zapisami śluzę rowerową lokalizuje się na wlocie jezdni przed skrzyżowaniem lub w obszarze tego skrzyżowania.

  • Śluzę dla rowerów stanowi obszar pomiędzy znakami poziomymi: P-12 (linia bezwzględnego zatrzymania – stop), P-13 (linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów) lub P-14 (linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów).
  • Krawędź śluzy położoną najdalej od skrzyżowania wyznacza się znakiem poziomym P-14 (linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów).
  • Na powierzchni śluzy umieszcza się znak P-23 (symbol roweru).
  • Powierzchnię śluzy rowerowej oznacza się barwą czerwoną.
  • Minimalna odległość pomiędzy znakami wyznaczającymi śluzę dla rowerów powinna wynosić 2,5 metra.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: