ŚOI chroniące oczy i skórę przed niebezpiecznymi czynnikami

ŚOI chroniące oczy i skórę przed niebezpiecznymi czynnikami

2 stycznia 2019

W unijnej dyrektywie 89/686/EWG znajdują się szczegółowe wytyczne dla różnego rodzaju środków ochrony indywidualnej, w tym ŚOI chroniące oczy i skórę przed niebezpiecznymi czynnikami. Znaleźć tam można informacje m.in. o tym, jakie warunki powinny spełniać materiały, z jakich robione są poszczególne ŚOI, czy o tym, co powinno znaleźć się w karcie producenta.

ŚOI chroniące oczy i skórę – materiały

ŚOI przeznaczone do zapobiegania kontaktowi powierzchniowemu całego ciała lub jego części z substancjami niebezpiecznymi lub czynnikami zakaźnymi muszą zapobiegać przedostawaniu się lub przenikaniu takich substancji w przewidywanych warunkach użytkowania, dla których dane ŚOI chroniące oczy i skórę wprowadzone są na rynek. W związku z tym materiały wykorzystywane do produkcji takich ŚOI muszą być odpowiednio dobrane, zaprojektowane lub połączone. Muszą one zapewniać możliwie maksymalną szczelność, pozwalającą (tam, gdzie jest to konieczne) na codzienne długotrwałe użytkowanie środków ochrony indywidualnej. Jeżeli jest to niemożliwe, to muszą zapewniać chociaż szczelność ograniczoną, co powinno wiązać się z ograniczonym czasem użytkowania.

ŚOI chroniące oczy i skórę – badania

W przypadkach, gdy pewne niebezpieczne substancje lub czynniki zakaźne posiadają wysoki stopień zdolności przenikania (ze względu na swoją naturę lub przewidywane warunki użytkowania ŚOI), co ogranicza okres zapewniany przez te środki, powinny one być poddawane standardowym badaniom. Takie badania mają na celu ich klasyfikację, w zależności od skuteczności działania.

Oznakowanie producenta

ŚOI chroniące oczy i skórę, które uznane zostały za zgodne ze specyfikacją badania, powinny być odpowiednio oznakowane. Oznakowanie powinno zawierać w szczególności informacje o nazwie, a jeżeli to niemożliwe –  kody substancji użytych podczas badań. Wśród podanych informacji powinny także znaleźć się dane o standardowym okresie, w którym ŚOI chroniące oczy i skóry będą zapewniały właściwą ochronę. Dobrze, by karta informacyjna producenta zawierała również wyjaśnienia użytych kodów oraz (o ile to konieczne) szczegółowy opis standardowy badań. Ważne są wszystkie informacje, które niezbędne są do określenia maksymalnego dopuszczalnego okresu użytkowania takich środków w różnych przewidywanych warunkach użytkowania.

Udostępnij: