ŚOI chroniące układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami

ŚOI chroniące układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami

18 grudnia 2018

 ŚOI chroniące układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami i czynnikami zakaźnymi powinny być dobrane odpowiednio do rodzaju zagrożenia, które występuje w pracy. Chronią one przed skutkami niedotlenienia, a także przed możliwością uszkodzenia płuc, chorobami dróg oddechowych, zatruciami i alergiami. Jakie warunki powinny spełniać poszczególne środki ochrony układu oddechowego, aby dobrze spełniały swoją rolę?

Co powinny zapewniać ŚOI chroniące układ oddechowy?

Zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG ŚOI chroniące układoddechowy muszą umożliwiać dostarczenie użytkownika powietrza nadającego się dooddychania w przypadku, gdy znajduje się on w zanieczyszczonejatmosferze lub w atmosferze o niedostatecznej zawartości tlenu.

Powietrze do oddychania, które dostarczane jest użytkownikowi przez ŚOI powinno być otrzymywane odpowiednimi metodami. Może być to filtrowanie zanieczyszczonego powietrza przez urządzenia ochronne. Inną metodą jest dostarczanie tlenu rurami z niezanieczyszczonego źródła.

ŚOI chroniące układ oddechowy – wymagania dot. materiałów i szczelności

Materiały, z których zbudowane są ŚOI chroniące układ oddechowy (oraz składniki takich ŚOI) muszą być odpowiednio dobrane, zaprojektowane i połączone. Ważne, by zapewniały użytkownikowi właściwe oddychanie i właściwą higienę oddychania przez cały czas ich noszenia w przewidywanych warunkach użytkowania.

Szczelność części twarzowej, spadek ciśnienia przy wydychaniu, a także wydajność filtrowania w przypadku urządzeń filtrujących powinny być takie, by utrzymać przenikanie zanieczyszczeń z atmosfery na dostatecznie niskim poziomie, nieszkodliwym dla zdrowia i higieny użytkownika.

Znak identyfikacyjny, instrukcja obsługi i karta informacyjna

ŚOI chroniące układ oddechowy powinny być oznakowane znakiem identyfikacyjnym producenta oraz informacja o szczegółowych charakterystykach sprzętu tego typu. Łącznie z instrukcją obsługi powinno to umożliwić przeszkolonemu i wykwalifikowanymi użytkownikowi prawidłowe stosowanie takiego środka. W przypadku urządzeń filtrujących karta informacyjna powinna wskazywać także maksymalny termin składowania nowych i przechowywanych w oryginalnych opakowaniach.

Udostępnij: