Środki ochrony indywidualnej – obowiązki pracodawców

Środki ochrony indywidualnej – obowiązki pracodawców

22 maja 2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie, które przewidziane jest do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie. Jakie obowiązki w kwestii środków ochrony indywidualnej nakłada na pracodawców Kodeks pracy?

Kodeks pracy jasno mówi, że obowiązek nieodpłatnego dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej spoczywa na pracodawcy. Dodatkowo pracodawca ma obowiązek poinformować o sposobach posługiwania się tymi środkami. Wszystkie środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności.

Kiedy pracodawca musi dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej?

W Kodeksie pracy znajduje się zapis, mówiący o tym, że pracodawca musi dostarczyć pracownikom odpowiednią odzież i obuwie robocze, jeżeli odzież własna pracowników może ulec zniszczeniu lub znacznemu ubrudzeniu albo jeśli zachodzi taka konieczność ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarówno odzież, jak i obuwie, które dostarcza pracodawca, muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach. Warto pamiętać również o tym, że stanowią własność pracodawcy.

Czy można pracować we własnej odzieży?

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których pracownicy mogą używać własnej odzieży i obuwia roboczego, jednak tylko w określonych przypadkach:

  • Za zgodą pracowników.
  • Jeżeli obuwie i odzież pracowników spełniają wymagania bhp.
  • Jeżeli stanowiska pracy nie są związane z bezpośrednią obsługą maszyn albo innych urządzeń technicznych lub wykonywana praca nie powoduje intensywnego brudzenia czy skażenia odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

W sytuacji, gdy pracownik używa własnej odzieży, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.

Udostępnij: