Środki ochrony oczu dla spawaczy

Środki ochrony oczu dla spawaczy

12 lutego 2018

Praca spawacza związana jest z wieloma zagrożeniami, stąd konieczne jest stosowanie specjalnej odzieży spawalniczej, obuwia czy rękawic. Na uszkodzenia narażona jest również twarz i narząd wzroku. Gogle i osłony muszą chronić zarówno przed promieniowaniem optycznym, dymami spawalniczymi, jak i przed uszkodzeniami mechanicznymi (odpryskami metali lub żużlu). Jak właściwie dobrać środki ochrony oczu dla spawaczy?

Z całą pewnością nie można bagatelizować zagrożeń. Uszkodzenia mechaniczne, spowodowane przez gorące lub zimne odpryski, są niebezpieczne same w sobie. Co więcej –  po latach mogą powodować żelazicę lub miedzicę (powikłania grożące nawet utratą wzroku). Dlaczego jeszcze tak ważne są środki ochrony oczu dla spawaczy? Promieniowanie, które emitowane jest podczas spawania elektrycznego i spawania płomieniem gazowym, może wywoływać zaćmy oraz stany zapalne rogówki i spojówki, a także powodować zmiany na siatkówce i dnie oka.

Filtry chroniące wzrok przy procesach spawania

Środki ochrony oczu dla spawaczy muszą być wyposażone w filtry chroniące przed promieniowaniem powstającym w procesach spawania. Są one montowane w goglach, osłonach twarzy, przyłbicach czy tarczach. Ważne, by spełniały wymagania normy PN-EN 169:2005.

Do ochrony oczu podczas spawania używa się 23 filtry (1,2; 1,4; 1,7; 2; 2,5; 3; 4; 4a; 5; 5a; 6; 6a; 7; 7a; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 i 16) o różnym zaciemnieniu. Mogą być to filtry o stałym zaciemnieniu lub o dwóch stanach zaciemnieniach. Warto pamiętać również o tym, że środki ochrony oczu ze zbyt wysokimi filtrami mogą być szkodliwe dla pracownika – stwarzają konieczność przybliżania się do źródła promieniowania i wdychania szkodliwych dymów.

Środki ochrony oczu dla spawaczy – dobór

Dobór odpowiedniego filtra zależy m.in. od metody spawania. Przy spawaniu łukiem elektrycznym, żłobieniu elektropowietrznym i cięciu strumieniem plazmy głównym czynnikiem jest natężenie prądu. Przy spawaniu gazowym i pokrewnych technikach (np. lutospawanie) najważniejszym kryterium doboru filtra jest natężenie przepływu acetylenu przez palniki. Natomiast przy spawaniu łukowym brany jest pod uwagę również rodzaj łuku i metalu rodzimego.

Pośród innych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze filtra, można wymienić oświetlenie pomieszczenia oraz ustawienie operatora względem płomienia lub łuku.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Nie tylko spawacze, ale również ich pomocnicy, a także wszyscy, którzy przebywają w pobliżu prac spawalniczych, narażeni są na uszkodzenia wzroku. W związku z tym konieczne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony oczu, zazwyczaj z filtrami o oznaczeniach od 1,2 do 4. Natomiast w sytuacji, w której pomocnik znajduje się w takiej samej odległości od źródła promieniowania, zaleca się by stosował osłony z takimi samymi filtrami, co spawacz.

Udostępnij: