Środki ochrony słuchu

Środki ochrony słuchu

13 lipca 2018

Jednym z najczęściej występujących czynników szkodliwych w pracy jest hałas. Długotrwała ekspozycja na hałas o poziomie dźwięku powyżej 80 dB lub jednorazowa ekspozycja na hałas w przypadku, gdy jego szczytowy poziom ciśnienia akustycznego przekracza 135 dB, może prowadzić do trwałych ubytków słuchu. Jakie środki ochrony słuchu powinni stosować pracownicy, którzy na stanowisku pracy narażeni są na hałas?

Hałas to wszystkie dźwięki, które określić można jako uciążliwe, nieprzyjemne, niepożądane lub uciążliwe dla drgania oddziałujące m.in. na narząd słuchu. Trwały ubytek słuchu, czyli nieodwracalny podwyższony próg słyszenia, jest jedną z najczęściej występujących chorób zawodowych w Polsce. Warto wiedzieć, że przebywanie w hałasie negatywnie oddziałuje na cały organizm, a nie tylko na narząd słuchu. Hałas może działać jako stresor i wywoływać zaburzenia funkcjonowania różnych układów, m.in. nerwowego, pokarmowego czy oddechowego, i narządów. Środki ochrony słuchu są niezbędne, aby uniknąć uszkodzeń słuchu i innych negatywnych skutków, jakie niesie za sobą przebywanie w hałasie.

Środki ochrony słuchu należy stosować podczas prac w warunkach, w których poziom hałasu przekracza najwyższe natężenie.

Kiedy należy stosować środki ochrony słuchu – szczegółowa lista

  • Podczas pracy przy obsłudze pras do metalu.
  • Podczas pracy przy użyciu narzędzi pneumatycznych.
  • Przy pracy w obsłudze naziemnej na lotniskach.
  • Podczas pracy przy wbijaniu pali.
  • Podczas cięcia drewna przy użyciu pilarki tarczowej lub pilarki z piłą łańcuchową.

Środki ochrony słuchu

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku zostały wymienione następujące środki ochrony słuchu:

  • Wkładki przeciwhałasowe.
  • Nauszniki przeciwhałasowe.
  • Hełmy przeciwhałasowe.
  • Inne środki ochrony słuchu.
Udostępnij: