Środki ochrony twarzy i oczu

Środki ochrony twarzy i oczu

4 lipca 2018

Środki ochrony twarzy i oczu (m.in. gogle i okulary ochronne, okulary przeciwodpryskowe, przyłbice i okulary spawalnicze, osłony twarzy) powinny być stosowane, jeżeli na stanowisku pracy występują takie zagrożenia jak promieniowanie optyczne, łuk elektryczny, pyły i gazy lub istnieje możliwość odprysków (ciał stałych, stopionych metali) albo rozprysków cieczy.

Środki ochrony twarzy i oczu konieczne są podczas prac, w trakcie których twarz lub oczy pracowników narażone są na urazy lub podrażnienia w wyniku działania czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Szczegółową listę zajęć, podczas których konieczne jest używanie ochrony oczy i twarzy, można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku.

Kiedy należy stosować środki ochrony twarzy i oczu – szczegółowa lista

 • Przy pracy, podczas której oczy narażone są na kontakt z substancjami o wyraźnym działaniu drażniącym wzrok (m.in. pył, pył węglowy i inne cząsteczki, opary substancji żrących).
 • Przy spawaniu lub cięciu metali za pomocą palnika lub łuku elektrycznego.
 • Przy pracy z laserami.
 • Podczas obserwowania intensywnych punktów świetlnych – w tym wnętrza pieca lub substancji silnie rozżarzonych, takich jak roztopiona stal lub szkło.
 • Przy pracach, które wymagają zastosowania promieni podczerwonych lub które wywołują intensywne promieniowanie cieplne.
 • Przy pracach, które wymagają użycia lamp łukowych lub innych źródeł promieniowania ultrafioletowego.

Środki ochrony twarzy i oczu – gdzie należy stosować, c.d.

 • Podczas szlifowania na sucho, oczyszczania lub usuwania kamienia kotłowego przy użycia młota. Środki ochrony twarzy i oczu należy stosować a także podczas innych prac powodujących rozpryskiwanie ostrych cząsteczek, stopionych metali lub żrących płynów, które mogą przedostać się do oczu.
 • Podczas prac przy maszynach do obróbki skrawaniem materiału, w trakcie których powstają wióry odpryskowe.
 • Przy pracy w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych.
 • Podczas prac przy rozpylaniu płynów.
 • Przy pracy z kwasami, roztworami żrącymi, środkami odkażającymi i substancjami do usuwania korozji.
Udostępnij: