Środki ochrony układu oddechowego

Środki ochrony układu oddechowego

13 lipca 2018

Jeżeli w miejscu pracy występują czynniki niebezpieczne albo szkodliwe dla układu oddechowego, takie jak np. niedobór tlenu, pyły lub opary substancji drażniących, pracodawca powinien zapewnić pracownikom środki ochrony układu oddechowego. Zależnie od rodzaju zagrożenia do ochrony stosuje się różnego rodzaju sprzęt. Przy jakich konkretnie czynnościach należy stosować środki ochrony układu oddechowego?

Środki ochrony układu oddechowego, jeżeli są odpowiednio dobrane do rodzaju zagrożenia, chronią pracowników przed skutkami niedotlenienia, możliwością uszkodzenia płuc, zatruciami, alergiami i chorobami dróg oddechowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku środki ochrony układu oddechowego należy stosować, jeżeli istnieje ryzyko narażenie na nadmierne zanieczyszczenie powietrza czynnikami szkodliwymi lub w warunkach niedoboru tlenu w powietrzu.

Kiedy należy stosować środki ochrony układu oddechowego – szczegółowa lista

 • Podczas prac w zbiornikach, w ograniczonym obszarze i w gazowych piecach przemysłowych, gdzie może występować szkodliwy gaz lub niedobór tlenu.
 • Przy pracach, podczas których pracownik narażony jest na wdychanie szkodliwych pyłów, gazów, par lub dymu.
 • Podczas prac w sąsiedztwie otworów spustowych wielkich pieców, gdzie mogą występować opary metali ciężkich.
 • Podczas prac w sąsiedztwie konwerterów gazowych i przewodów gazowych wielkich pieców.
 • Podczas prac przy wykładaniu pieców i kadzi, gdzie może występować zapylenie.
 • Przy pracy w chłodniach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wycieku czynnika chłodniczego.
 • Przy pracy w kanałach ściekowych, szybach i innych obiektach podziemnych połączonych kanałami.
 • Przy pracy w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych.

Środki ochrony układu oddechowego

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku zostały wymienione następujące środki ochrony układu oddechowego:

 • Sprzęt oczyszczający do pracy ciągłej, w tym filtrujący, pochłaniający i filtrująco-pochłaniający.
 • Sprzęt izolujący do pracy ciągłej, w tym autonomiczny i stacjonarny.
 • Sprzęt ucieczkowy oczyszczający, w tym pochłaniacze i filtropochłaniacze.
 • Sprzęt ucieczkowy izolujący, w tym aparaty powietrzne butlowe i regeneracyjne.
 • Inne rodzaje sprzętu ochrony układu oddechowego.
Udostępnij: