Światła ostrzegawcze – oznakowanie robót

Światła ostrzegawcze – oznakowanie robót

1 października 2019

Zmiana organizacji ruchu, wymuszona przez roboty prowadzone w pasie drogowym, musi być, przez wzgląd na bezpieczeństwo, odpowiednio oznaczona. Światła ostrzegawcze pomagają zorientować się kierującym, jakie przeszkody występują na drodze. Co jeszcze warto wiedzieć o światłach ostrzegawczych?

Światła ostrzegawcze – zastosowanie

Światła ostrzegawcze stosuje się do wyznaczania granicy obszaru prowadzonych robót w pasie drogowym w warunkach niedostatecznej widoczności. Ich zadaniem jest ostrzeganie kierujących pojazdami o występujących przeszkodach na drodze.

Przy normalnej przejrzystości powietrza światła ostrzegawcze powinny być widoczne z odległości co najmniej 250 m. Światła powinny zapalać się i gasnąć z częstotliwością 90 – 30 cykli na minutę o podziale cyklu 1:1.

Rodzaje świateł ostrzegawczych

Światła ostrzegawcze o barwie:

  • żółtej (U-57a) stosuje się w przypadku zwężenia skrajni drogi,
  • czerwonej (U-57b) stosuje się w przypadku zamknięcia drogi.

Rozmieszczenie świateł ostrzegawczych

Na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni światła ostrzegawcze powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby wyznaczały szerokość jezdni wyłączonej z ruchu. Jeżeli szerokość ta przekracza 3 m, to należy stosować światło dodatkowe – w tai sposób, aby odstępy między światłami nie przekraczały 2 m. Światła dodatkowe mogą być zamocowanie zarówno na wygrodzeniach, jak i bezpośrednio nad nimi, jednak nie wyżej niż 0,1 m od górnej krawędzi zapory (tablicy kierującej) czy pachołka drogowego.

Światła na wygrodzeniach – odstępy

Na wygrodzeniach ustawionych wzdłuż jezdni światła ostrzegawcze powinny być umieszczone w odstępach nie większych niż:

  • 50 m poza obszarem zabudowanym,
  • 20 m w obszarze zabudowanym.

Światła ostrzegawcze umieszcza się na wygrodzeniach wzdłuż jezdni na takiej samej wysokości jak dla wygrodzeń w poprzek jezdni.

Jeżeli na wygrodzeniach zastosowano światła ostrzegawcze w liczbie większej niż cztery, to zaleca się stosowanie kolejnego zapalania się tych świateł – w taki sposób, aby wytworzyły one wzdłuż wygrodzenia efekt fali kierunkowej.

Udostępnij: