Symbol butli gazowej – na jakich znakach można się z nim spotkać?

Symbol butli gazowej – na jakich znakach można się z nim spotkać?

9 maja 2024

Symbol butli gazowej stosowany jest na różnego typu znakach. Co oznaczają znaki z takim piktogramem i gdzie można się z nimi spotkać?

Symbol butli gazowej jest dość oczywisty – umieszczony na znakach wskazuje zazwyczaj na obecność butli z gazami skroplonymi, gazami pod ciśnieniem, gazami sprężonymi lub gazami rozpuszczonymi i związanych z nimi potencjalnych zagrożeń, takich jak np. ryzyko eksplozji. Znaki z takim piktogramem mogą np. pełnić funkcje informacyjne lub ostrzegać o zagrożeniach związanych z butlami gazowymi.

Znaki ostrzegawcze BHP

Z piktogramem przedstawiającym butlę gazową można spotkać się m.in. na znakach ostrzegawczych BHP. Tego rodzaju oznakowanie stosowane jest w celu ostrzegania przed występującymi lub mogącymi występować w danym miejscu zagrożeniami, w tym przypadku przed zagrożeniami związanymi z obecnością butli pod ciśnieniem i butli z gazami. Żółto-czarne znaki z takim piktogramem stosuje się np. w magazynach, warsztatach, laboratoriach, w zakładach przemysłowych i w innych miejscach, w których przechowuje się butle. Znaki nie tylko wskazują na potencjalne zagrożenie, ale także przypominają o potrzebie zachowania środków ostrożności i przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

Symbol butli gazowej – oznakowanie ADR

Piktogram butli stosowany jest także w oznakowaniu ADR – zgodnie z przepisami jednostki przewożące towary niebezpieczne muszą być odpowiednio oznakowane. Zielone naklejki w kształcie rombu z białym lub czarnym symbolem butli gazowej wskazują, że w pojeździe przewożone są substancje zaklasyfikowane do zagrożenia klasy 2, podklasa: gazy niepalne i nietrujące.

Charakterystyka zagrożenia:

  • zagrożenie działaniem duszącym,
  • mogą znajdować się pod ciśnieniem,
  • mogą powodować odmrożenia,
  • zagrożenie wybuchem w przypadku ogrzania.

Butla gazowa na piktogramach CLP

Do oznakowania niebezpiecznych substancji i wskazania rodzaju zagrożenia stosuje się piktogramy CLP (GHS). Symbol butli gazowej pojawia się na znaku GHS 04. Jest to element wykorzystywany do oznakowania gazów pod ciśnieniem:

  • gazów sprężonych,
  • gazów skroplonych,
  •  gazów skroplonych schłodzonych,
  • Gazów rozpuszczonych.

Piktogramy informacyjne i inne znaki

Z rysunkiem butli gazowej można spotkać się również na innych znakach, np. na stacjach benzynowych. Piktogramy informacyjne mogą wskazywać miejsce składowania lub przechowywania butli, np. gdzie znajdują się butle do wymiany itp. Z kolei znaki nakazu BHP, np. „nakaz zabezpieczania butli gazowych”, mogą wskazywać na to, w jaki sposób należy obchodzić się z butlami.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: