System niskiego oświetlenia

System niskiego oświetlenia

5 marca 2020

System niskiego oświetlenia, czyli Safety Way Guidance System, to znaki które ułatwiają szybką ewakuację podczas pożaru. Ich stosowanie wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i umożliwia przeprowadzenie sprawnej akcji ewakuacyjnej.

System niskiego oświetlenia

Na system niskiego oświetlenia (SWGS) składają się płaskie, fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne. Znaki w czytelny sposób wyznaczają kierunek drogi ewakuacyjnej i umożliwiają szybką ewakuację w razie pożarów. Sprawdzają się nawet podczas trudnych warunków, np. silnego zadymienia lub braku oświetlenia.

Umieszczanie i zastosowanie znaków SWGS

Znaki składające się na system niskiego oświetlania, umieszcza się na podłodze, ścianach lub schodach. Nie powinny być umieszczone wyżej niż 40 cm od podłoża.

System niskiego oświetlenia powinien być stosowany m.in. z szpitalach, urzędach, galeriach handlowych, budynkach użyteczności publicznej, kinach.

Znaki SWGS

Znaki systemu niskiego oświetlenia wyznaczają i wskazują na:

 • kierunki drogi ewakuacyjnej;
 • kierunek otwarcia drzwi;
 • ciągi ewakuacyjne;
 • naroża, progi, stopnie, niskie stropy i inne przeszkody, które mogłyby spowodować  uszkodzenia ciała podczas ewakuacji;

Jak działają znaki SWGS?

Znaki SWGS to znaki fotoluminescencyjne. Oznacza to, że przechowują energię, a następnie uwalniają ją w postaci dobrze wszystkim znanej zielonej poświaty – widocznej w ciemności. Istnieje wiele rodzajów fotoluminescencji, m.in. fluorescencja i fosforescencja. To właśnie fosforescencję stosuje się najczęściej w przypadku znaków bezpieczeństwa. Takie znaki przechowują pochłoniętą energię i uwalniają ją w niewielkich ilościach, w miarę upływu czasu.

System niskiego oświetlenia – dlaczego warto korzystać z oznakowania SWGS?

Fotoluminescencyjne onakowanie SWGS ma szereg zalet. Dlaczego warto z niego korzystać?

 • Wyraźnie oznaczają drogę ewakuacyjną, pozwalają na znalezienie drogi do wyjścia w sytuacji awaryjnej.
 • Znaki są widoczne nawet w sytuacji zaniku zasilania lub w bardzo zadymionym otoczeniu.
 • Są bardzo praktyczne – wyznaczają nie tylko ciągi komunikacyjne, ale również ewentualne przeszkody na drodze ewakuacyjnej.
 • Wyraźnie oznaczają wszelkie przeszkody i zagrożenia, występujące na drodze ewakuacyjnej, dzięki czemu ograniczają ryzyko poślizgnięć, upadków, obrażeń.
 • Usprawniają proces ewakuacji budynku.
 • Są niezawodne, niekosztowne, wymagają minimalnej konserwacji.
 • Nie wymagają dodatkowego źródła zasilania.
Udostępnij: