Szkodliwe czynniki biologiczne – obowiązki pracodawcy

Szkodliwe czynniki biologiczne – obowiązki pracodawcy

23 lipca 2021

W jaki sposób pracodawca powinien chronić pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne?

Co to są szkodliwe czynniki biologiczne?

Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki[1]ki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia.

Prace narażające pracowników na działanie czynników biologicznych

 • Praca w zakładach produkujących żywność.
 • Praca w rolnictwie.
 • Praca, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego.
 • Praca w jednostkach ochrony zdrowia.
 • Praca w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych.
 • Praca w zakładach gospodarki odpadami.
 • Praca przy oczyszczaniu ścieków.
 • Prace niewymienione wyżej, ale podczas których potwierdzone jest narażenie na działanie czynników biologicznych.

Zagrożenia spowodowane przez szkodliwe czynniki biologiczne – obowiązki pracodawcy

W celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne pracodawca ma obowiązek stosowania wszelkich dostępnych środków zapobiegawczych, czyli takich, które eliminują narażenie na te czynniki lub ograniczające stopień tego narażenia.

Ocena ryzyka zawodowego

Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik. Powinien uwzględnić przy tym w szczególności:

 • klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;
 • rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;
 • informację na temat:
  • potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego;
  • choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy;
  • stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą;
 • wskazówki organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.

W zakładach opieki zdrowotnej i zakładach leczniczych dla zwierząt pracodawca dodatkowo uwzględnia:

 • informację na temat potencjalnego występowania szkodliwego czynnika biologicznego u pacjenta lub zwierzęcia oraz w materiale i próbkach od nich pobranych;
 • zagrożenie ze strony szkodliwego czynnika biologicznego, o którym wiadomo, że jest obecny lub którego obecność jest podejrzewana u pacjenta lub zwierzęcia oraz w materiale i próbkach od nich pobranych;
 • ryzyko wynikające z rodzaju pracy.
Udostępnij: