Tablica – zakaz palenia

Tablica – zakaz palenia

9 kwietnia 2017

Najczęściej są to papierosy, cygara i fajki na tytoń. Od 15 listopada 2010 r. w Polsce obowiązuje zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. W poniższych obiektach nie wolno palić:

 • lokale gastronomiczne i rozrywkowe,

 • szpitale i przychodnie oraz wszędzie tam, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne,

 • szkoły i przedszkola,

 • na terenie uczelni,

 • hotele,

 • domy pomocy społecznej,

 • zakłady pracy,

 • pomieszczenia obiektów kultury, wypoczynku i sportu,

 • autobusy, tramwaje i taksówki,

 • przystanki,

 • ,,inne pomieszczenia dostępne do użytku publicznego” np. urzędy.

  Obowiązek umieszczenia informacji o zakazie palenia

Właściciele lub zarządzający obiektem bądź środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, na mocy ustawy z 2010 r. są zobowiązani do zamieszczenia w widocznych miejscach odpowiednich oznaczeń słownych i graficznych informujących o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. Takie oznaczenia nazywane są informacją o zakazie palenia tytoniu. Większość znaków dotyczących zakazu palenia ma postać tablicy informacyjnej z czarnym napisem na białym tle „Nie wolno palić”, „Zakaz palenia”, „Palenie zabronione”. Często stosowany jest również piktogram w postaci przekreślonego papierosa. Istnieje wiele znaków, które łączą napis z piktogramem dodatkowo wzmacniając jego przesłanie.

Jeżeli zakaz palenia wyrobów tytoniowych obowiązuje w wymienionych pomieszczeniach, a nie na całym terenie, to informację należy umieścić na każdym obiekcie budowlanym znajdującym się na terenie właściciela lub zarządcy. Do zaakceptowania jest sposób polegający na umieszczeniu na bramie wjazdowej na teren obiektu standardowej tablicy informacyjnej z dopiskiem „Nie dotyczy terenu otwartego”.

Wyznaczenie palarni

Na mocy ustawy z 2010 r. właściciele i zarządcy obiektów mogą również w niektórych budynkach wyznaczyć specjalne miejsce tzw. palarnię. Jest to możliwe w przypadku:

 • domów pomocy społecznej lub domów spokojnej starości,

 • hoteli,

 • obiektów służących obsłudze podróżnych,

 • na terenie uczelni,

 • zakładów pracy,

 • lokali gastronomiczno-rozrywkowych.

W takim przypadku również powinno być stosowane odpowiednie znakowanie. Tablica informacyjna z napisem np. „Palarnia” lub „Tu wolno palić” zapewni osobom korzystającym z danego obiektu wiedzę na temat miejsca, w którym jest dozwolone palenie wyrobów tytoniowych. Dzięki temu nie będą łamali przepisów, które obowiązują w naszym kraju od 2010 r.

Udostępnij: