Tablice pojazdów ciężarowych

Tablice pojazdów ciężarowych

12 maja 2022

Ciężarówki poruszające się po drogach muszą być odpowiednio oznakowane. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jak wyglądają tablice pojazdów ciężarowych i gdzie powinny być umieszczone?

Tablice pojazdów ciężarowych – kiedy są konieczne?

Odpowiednie oznakowanie konieczne jest w przypadku samochodów ciężarowych i specjalnych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 ton (z wyłączeniem ciągnika siodłowego) oraz przyczep (w tym naczep, których długość włącznie z dyszlem przekracza 8 m) lub których masa całkowita przekracza 10 ton. Tablice wyróżniające stosuje się również do oznakowania autobusów przegubowych klasy II i III określonej w przepisach o homologacji pojazdów. Przepis nie dotyczy ciągników rolniczych, leśniczych i pojazdów wolnobieżnych oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami.

Zgodnie z zapisami Kodeksu drogowego:

  • samochód ciężarowy to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu ładunku. Określenie to obejmuje także samochody ciężarowo-osobowe przeznaczone do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 (łącznie z kierowcą);
  • pojazd specjalny to pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w takim pojeździe mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

Jak wyglądają tablice pojazdów ciężarowych i jak się je umieszcza?

Tablice wyróżniające umieszcza się z tyłu pojazdu, symetrycznie do jego osi podłużnej. Ich wygląd wymiary oraz sposób montażu szczegółowo opisuje załącznik nr 10 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich wyposażenia.

Na tablicach wyróżniających samochody ciężarowe powinny znajdować się ukośne pasy umieszczone pod kątem 45° (±5°) do pionu, o szerokości 100 mm (±2,5 mm), na przemian barwy żółtej (z materiału odblaskowego) i czerwonej (z materiału fluorescencyjnego).

Tablice wyróżniające dla przyczep (naczep) powinny mieć tło odblaskowe barwy żółtej z obrzeżem fluorescencyjnym barwy czerwonej.

Sposób umieszczania tablic wyróżniających

  • Dolne krawędzie tablic powinny znajdować się nie niżej niż 250 mm, a górne nie wyżej niż 2100 mm od powierzchni jezdni.
  • Zewnętrzne boczne krawędzie tablic powinny znajdować się nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu.
Udostępnij: