Tablice prowadzące na zakrętach

Tablice prowadzące na zakrętach

27 marca 2019

Tablice prowadzące to urządzenia BRD stosowane w celu uprzedzenia kierującego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku jazdy. Ustawiane są m.in. na niebezpiecznych łukach poziomych, które wymagają znacznego ograniczenia prędkości. Na jakich zasadach umieszcza się tablice prowadzące na zakrętach?

Tablice prowadzące na zakrętach – zasady umieszczania

Tablice prowadzące w obrębie łuków umieszczane są według następujących zasad:

  • W odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawędzi jezdni lub pobocza twardego do najbliższej krawędzi tablic U-3a i U-3b.
  • W odległości nie mniejszej niż 1 m odpowiednio dla tablicy U-3c, U-3d i U-3e.
  • Na łuku umieszcza się zawsze co najmniej dwie tablice ciągłe lub pojedyncze umieszczone schodkowo dla każdego kierunku. Liczba tablic pojedynczych umieszczanych schodkowo powinna wynosić od 5 do 12.
  • Tablice prowadzące ciągłe lub schodkowe umieszcza się na przedłużeniu prostego odcinka  drogi poprzedzającego łuk.

Położenie tablic

Stosowanie tablic prowadzących w obszarze łuku zależne jest od kąta zwrotu drogi, wielkości promienia łuku poziomego, lokalnych warunków widoczności oraz możliwości ich ustawienia. Na łukach o dużym kącie zwrotu drogi oraz małych promieniach łuku umieszcza się najczęściej tablice ciągłe.

Tablice pojedyncze i dwustronne

Pojedyncze tablice prowadzące na zakrętach umieszcza się schodkowo, najczęściej w obrębie takich samych łuków, gdy poza drogą nie ma dostatecznie dużo miejsca na ustawienie tablic ciągłych. Jeżeli łuk ma duży promień i regularną krzywiznę, można ustawić następujące po sobie tablice ciągłe i pojedyncze oraz dwustronne.

Ustalenie punktów położenia tablic pojedynczych lub dwustronnych rozpoczyna się zawsze od tablicy ciągłej dla kierunku w lewo. Rozmieszczenie wszystkich tablic powinno być takie, aby pionowe krawędzie tablic położone bliżej jezdni znajdowały się na linii stycznej do danej linii obserwacji, tzn. na wprost kierującego, a przesunięcia kątowe krawędzie tablicy następnej względem poprzedniej były jednakowe.

Tablice prowadzące na zakrętach – wielkość kąta

Wielkość kąta powinna być dostosowana do miejscowych warunków, jednak nie powinien on być mniejszy niż 5° i mniejszy niż 10°. Oznacza to, że im promień łuku większy, tym odstępy liniowe między tablicami są większe – i odwrotnie. Na odcinkach łuków o stałej krzywiźnie odstępu powinny być jednakowe. Na odcinkach łuków o zmiennej krzywiźnie odstęp liniowy tablic jest również jednakowy, lecz odstęp kątowy zwiększa się w miarę zmniejszania promienia łuku.

Inne urządzenia BRD przeznaczone do optycznego prowadzenia ruchu

Urządzenia BRD przeznaczone do optycznego prowadzenia ruchu mają duży wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Ułatwiają one orientację co do szerokości drogi, jej przebiegu czy konieczności zmiany kierunku ruchu. Są one szczególnie przydatne podczas trudnych warunków atmosferycznych i po zmroku. Oprócz tablic prowadzących do optycznego prowadzenia ruchu stosuje się m.in.:

Bezpieczeństwo na drodze poprawiają również elementy odblaskowe, zwane wilczymi oczami. Stanowią one zabezpieczenie przed wtargnięciem zwierząt na jezdnię.

Udostępnij: