Tablice urzędowe – jakie wymagania powinny spełniać?

Tablice urzędowe – jakie wymagania powinny spełniać?

10 listopada 2021

Czerwone tabliczki z nazwą instytucji możemy spotkać np. na szkołach czy urzędach. Jakie wymagania powinny spełniać tablice urzędowe? Na jakich budynkach, według przepisów, muszą być zamontowane?

Na jakich budynkach montowane są tablice urzędowe? W jaki sposób?

Czerwone tablice urzędowe montuje się na siedzibach jednostek organizacyjnych uprawnionych do używania wizerunku godła. Występują m.in. na budynkach będących siedzibami organów władzy państwowej, administracji rządowej, gmin, powiatów, na budynkach sądów, jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, Policji, a także szkół i uczelni wyższych. W zależności od warunków tablicę z godłem i tablicę z napisem umieszcza się nad wejściem do budynku lub z boku tego wejścia – tak aby tablica z godłem znajdowała się bezpośrednio nad tablicą z napisem. Jeśli warunki uniemożliwiają umieszczenie tablic w taki sposób, tablica z godłem powinna zostać zamontowana nad wejściem do budynku, natomiast czerwona tablica z napisem – obok wejścia.

W przypadku, gdy przy wejściu do budynku znajdują się tablice urzędowe kilku jednostek, umieszcza się tylko jedną tablicę z godłem i po jednej tablicy z wypisaną nazwą każdej z tych jednostek.

Wymiary tablic urzędowych

Przepisy nie precyzują, jakie wymiary powinny mieć tablice urzędowe umieszczane na budynkach instytucji państwowych . Ich wysokość i szerokość uzależniona jest od wysokości liter oraz od długości umieszczonego na niej napisu. Jednocześnie stosunek szerokości tablicy z napisem do jej długości powinien wynosić 1:3.

Wielkość liter

Wysokość liter napisu umieszczonego na tablicy dla wszystkich jednostek organizacyjnych wynosi 5 cm. Ze względu na długość nazwy dopuszcza się użycie nazwy skróconej lub też liter mniejszych dla części napisu o mniejszym znaczeniu.

Odstępstwa

Wysokość liter napisu oraz barwy, kształt, wymiary i wzajemny układ tablicy urzędów i instytucji państwowych za granicą mogą być odmienne niż określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Dodatkowo umieszczenie tablicy z orłem oraz tablicy urzędowej z nazwą jednostki może być przystosowane do szczególnych właściwości architektonicznych budynku.

Udostępnij: