Tabliczki do znaku B-33 („ograniczenie prędkości”)

Tabliczki do znaku B-33 („ograniczenie prędkości”)

8 września 2023

Tabliczki do znaku B-33. Kiedy można je stosować i co oznaczają?

Dopuszczalne prędkości na polskich drogach

Obszar zabudowany i strefa zamieszkania

Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów:

 • na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h (przez całą dobę),
 • w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym

Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym dla samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 t wynosi:

 • 140 km/h na autostradzie,
 • 120 km/h na drodze ekspresowej dwujezdniowej,
 • 100 km/h na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej o najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu,
 • 90 km/h na pozostałych drogach.

Dla samochodów ciężarowych oraz samochodów z przyczepami prędkości dopuszczalne wynoszą:

 • 80 km/h na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu,
 • 70 km/h na pozostałych drogach.

Zmiana dopuszczalnej prędkości za pomocą znaków

Zgodnie z Kodeksem drogowym organ zarządzający ruchem na drogach może za pomocą znaków drogowych zmniejszyć lub zwiększyć prędkość dopuszczalną pojazdów. Prędkość może być zmniejszona, jeśli warunki bezpieczeństwa ruchu na drodze lub jej odcinku za tym przemawiają, natomiast zwiększona, jeśli warunki ruchu na drodze lub jej odcinku zapewniają zachowanie bezpieczeństwa ruchu. Wówczas o dopuszczalnej prędkości mówi znak B-33.

Tabliczki do znaku B-33

W razie potrzeby ograniczenia prędkości, np. ze względu na stan nawierzchni, nośność obiektu mostowego, nadmierny hałas, geometrię drogi itp., tylko dla określonych pojazdów, pod znakiem zakazu B-33 „ograniczenie prędkości” umieszcza się tabliczkę z symbolem takiego pojazdu.

T-23a-T23j – tabliczki do znaku B-33

 • T-23a – ograniczenie prędkości dla motocykli
 • T-23b – ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o DMC przekraczającej 3,5 t oraz ciągników samochodowych.
 • T-23c – ograniczenie prędkości dla ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.
 • T-23d – ograniczenie prędkości dla pojazdów silnikowych z przyczepą.
 • T-23e – ograniczenie prędkości dla pojazdów z przyczepą kempingową.
 • T-23f – ograniczenie prędkości dla autobusów.
 • T-23g – ograniczenie prędkości dla trolejbusów.
 • T-23h – ograniczenie prędkości dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi.
 • T-23i – ograniczenie prędkości dla pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi.
 • T-23j – ograniczenie prędkości dla pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę.
Udostępnij: