Trasy ruchu, przeszkody i niebezpieczne miejsca – znaki

Trasy ruchu, przeszkody i niebezpieczne miejsca – znaki

4 czerwca 2018

Nie tylko stosowanie odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej (np. rękawic, kasków ochronnych czy gogli), ale również właściwe oznakowanie miejsca pracy to czynniki, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracowników. Odpowiednio oznaczone muszą być m.in. trasy ruchu, przeszkody i niebezpieczne miejsca na terenie zakładu pracy. Minimalne wymagania dla takich znaków można znaleźć w załączniku do Dyrektywy 92/58/EWG.

Umieszczenie oznakowania to prosty, tani, ale przede wszystkim skuteczny sposób na ostrzeżenie pracowników przed niebezpieczeństwem, a co za tym idzie – na zminimalizowanie ryzyka wypadków, np. kolizji z różnymi przeszkodami, upadków czy poślizgnięć. Jak prawidłowo oznaczać trasy ruchu, przeszkody i niebezpieczne miejsca?

Trasy ruchu, przeszkody i niebezpieczne miejsca – wytyczne dla oznakowania

Przeszkody i niebezpieczne miejsca

Miejsca, w których istnieje ryzyko:

  • kolizji z przeszkodami
  • upadku,
  • spadania przedmiotów

powinny być oznakowane występującymi na przemian pasami żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi na terenach zabudowanych w przedsiębiorstwach, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy.

Wymiary oznaczeń muszą być proporcjonalne do rozmiaru przeszkody lub miejsca, które stwarza zagrożenie. Żółto-czarne lub czerwono-białe past powinny być pod kątem ok. 45% i mniej więcej tych samych wymiarów.

Trasy ruchu

Jeżeli zastosowanie i wyposażenie pomieszczeń wymaga tego dla ochrony pracowników, trasy ruchu pojazdów powinny być jasno określone – za pomocą ciągłych pasów o wyraźnie widocznej barwie (najlepiej białej lub żółtej, uwzględniając kolor podłoża).

Taśmy ostrzegawcze powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby wskazywały bezpieczną odległość między pojazdami i jakimkolwiek przedmiotem, który może znajdować się w pobliżu oraz między pieszymi i pojazdami. Również stałe trasy ruchu w obszarze zabudowanym, znajdujące się na dworze, powinny być właściwie oznaczone (jeśli jest to wykonalne). Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy otoczone są odpowiednimi barierami lub chodnikami.

Udostępnij: