Udzielenie pierwszej pomocy – co zrobić, jeśli w pracy zdarzył się wypadek?

Udzielenie pierwszej pomocy – co zrobić, jeśli w pracy zdarzył się wypadek?

26 lutego 2018

Przestrzeganie zasad BHP zmniejsza ryzyko wypadków w pracy, ale nie eliminuje ich w 100%. Nie zawsze też zagrożenie życia czy uszkodzenie ciała spowodowane jest czynnościami związanymi z pracą – bywa, że współpracownik zasłabnie, dostanie nagłych duszności czy zakrztusi się. Trzeba zdawać sobie sprawę, że sprawne udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu może uratować mu życie. Co więc robić, gdy w pracy zdarzy się wypadek.

Udzielenie pomocy poszkodowanemu jest obowiązkiem, mówi o tym artykuł 162 kodeksu karnego:

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pierwsza pomoc – obowiązki pracodawcy

Każdy pracodawca zobowiązany jest wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Ich liczba oraz przeszkolenie powinny zależeć od rodzaju i poziomu zagrożeń, które występują w miejscu pracy. Oczywiście warto najpierw upewnić się, że osoba skierowana na takie szkolenie, ma do tego predyspozycje.

Pracodawcy mają również obowiązek zapewnić punkty pierwszej pomocy oraz odpowiednio wyposażone apteczki. Muszą one być odpowiednio oznaczone, znajdować się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. W takich miejscach nie powinno zabraknąć instrukcji udzielania pierwszej pomocy.

Udzielenie pierwszej pomocy – zasady

Pierwsza pomoc może uratować komuś życie, dlatego warto wiedzieć, jak postępować w razie wypadku.

Przystępując do udzielenia pierwszej pomocy, pamiętajmy, że liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo – zarówno nasze, jak i osoby poszkodowanej, a zatem wszystkie działania muszą być pewne i przemyślane. Zawsze powinno się używać środków ochrony osobistej, m.in. rękawic jednorazowych czy maseczek do sztucznego oddychania.

SCHEMAT UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY KROK PO KROKU

  1. Zabezpiecz miejsce wypadku. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje, poszkodowanego oraz świadków.
  2. Oceń stan poszkodowanego. Podejdź do niego, delikatnie potrząśnij za ramię i zapytaj, czy wszystko w porządku. Jeżeli poszkodowany reaguje i nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo, należy zostawić go w pozycji, w której jest, i starać się zebrać jak najwięcej informacji na temat okoliczności zdarzenia. Natomiast jeśli poszkodowany nie reaguje (ale oddycha), należy wezwać pomoc, odwrócić poszkodowanego na plecy i udrożnić mu drogi oddechowe.
  3. Wezwij fachową pomoc. Z dyspozytorem rozmawiaj spokojnie i staraj się odpowiadać dokładnie na pytania, które zadaje.
  4. Przystąp do udzielania pierwszej pomocy.
Udostępnij: