Unieważniony znak drogowy – oznakowanie

Unieważniony znak drogowy – oznakowanie

9 marca 2023

W jaki sposób unieważnia się znaki, np. podczas zmienionej organizacji ruchu, i po czym poznać unieważniony znak drogowy?

Unieważnienie znaku pionowego

Znaki ułatwiają poruszanie się po drogach i przekazują kierowcom istotne informacje dotyczące zasad ruchu. Stosowanie się do znaków to jedna z podstawowych kwestii wpływających na bezpieczeństwo na drodze. Są jednak sytuacje, w których występujący znak lub znaki może zostać czasowo odwołany. Dzieje się tak np. podczas remontów na drodze i tymczasowej organizacji ruchu. Aby uniknąć demontażu, a następnie ponownego montażu znaków, pionowych, do ich unieważnienia wykorzystuje się specjalne taśmy.

Czym powinny charakteryzować się taśmy do czasowego unieważnienia znaku?

Do tymczasowego odwołania znaku pionowego stosuje pomarańczowo-fluorescencyjne taśmy (pomarańczowy pas znajduje się na czarnym tle). Ważne, by były odporne na działanie czynników atmosferycznych. Mocny klej powinien zapobiegać odrywaniu się taśmy od znaku, ale jednocześnie po jej usunięciu nie powinien pozostać na tarczy trwały śladu. W zależności od lokalnych warunków i wielkości znaków, można stosować taśmy o różnej szerokości.

Unieważniony znak drogowy – oznakowanie poziome

Do malowania tymczasowego oznakowania poziomego, jeśli na jezdni pozostaje oznakowanie barwy białej, stosuje się farby drogowe koloru żółtego. Białe, nieobowiązujące oznakowanie powinny być przekreślone żółtymi liniami o szerokości minimum 12 cm. Przepisy wskazują, że do wykonywania tymczasowego oznakowania barwy żółtej należy stosować materiały proste w aplikacji i łatwe do usunięcia.

Czy znaki, które czasowo nie obowiązuję, trzeba demontować?

Znaków, które nie obowiązują, np. ze względu na remont drogi, nie trzeba demontować. Aby odwołać ich znaczenie, można zastosować specjalną taśmę. Umieszcza się ją na znaku ( a po przywróceniu stałej organizacji ruchu, bez problemu można ją odkleić.

Kiedy stosuje się taśmy unieważniające znaki drogowe?

Taśmy unieważniające stosuje się np. do tymczasowego odwołania ograniczenia prędkości lub zakazu parkowania. Stosowane są też na odcinkach o zmienionej organizacji ruchu. Dzięki taśmie kierowcy mogą szybko zorientować się, że dany znak drogowy został czasowo odwołany i nie muszą się do niego stosować.

Jakiej barwy są znaki poziome w przypadku czasowych zmian organizacji ruchu?

Jeśli na drodze znajdują się znaki barwy białej, tymczasowe oznakowanie poziome ma kolor żółty. Jeśli jednak na odcinku dotychczasowe oznakowanie poziome jest usunięte lub zakryte, do oznakowania stosuje się białą farbę.

Udostępnij: