Przytorowe wskaźniki kolejowe (W-12 – W-34)

Przytorowe wskaźniki kolejowe (W-12 – W-34)

20 czerwca 2020

Przytorowe wskaźniki kolejowe (W-12 – W-34) – lista wskaźników przytorowych stosowanych w Polsce.

Wskaźniki kolejowe (W-12 – W-34) – lista

 • W-12 – wskaźnik parowozowy – oznacza, ze należy zakropić popielnik oraz zamknąć jego klapy.
 • W-13 – wskaźnik torowy – oznacza, ze należy podnieść noże i zamknąć skrzydła pługa odśnieżnego oraz zachować szczególną ostrożność przy pracy podbijarek, oczyszczarek tłucznia i innych maszyn torowych.
 • W-14 – wskaźnik odcinka ograniczonej prędkości – wskaźniki oznaczają początek / koniec odcinka, przez który należy przejeżdżać z ograniczoną prędkością.
 • W-15 – wskaźnik zmiany lokalizacji – oznacza, że semafor, sygnalizator powtarzający lub tarcza ostrzegawcza nie są umieszczone w miejscu, w którym powinny się znajdować, pomimo to odnoszą się do toru, przy którym stoi wskaźnik.
 • W-16 – wskaźnik przystanku osobowego – oznacza, ze za wskaźnikiem, w odległości drogi hamowania, znajduje się przystanek osobowy.
 • W-17 – wskaźnik ukresu – oznacza miejsce przy rozjazdach, do którego można zająć tor taborem kolejowym.
 • W-18 – wskaźnik samoczynnej blokady liniowej – oznacza miejsce ustawienia ostatniego semafora odstępowego samoczynnej blokady liniowej na szlaku przed semaforem wjazdowym.
 • W-19 – wskaźnik uprzedzający o braku drogi hamowania – oznacza, że odległość między dwoma następnymi semaforami lub między następną tarczą semaforową a semaforem jest mniejsza od obowiązującej na danej linii kolejowej długości drogi hamowania.

Wskaźniki kolejowe (W-12 – W-34) – lista, c.d.

 • W-20 – wskaźnik braku drogi hamowania – oznacza, że odległość między tarczą ostrzegawczą lub semaforem, na których jest umieszczony wskaźnik, a następnym semaforem jest mniejsza od obowiązującej na danej linii długości drogi hamowania.
 • W-21 – wskaźnik podwyższenia prędkości – umieszczony na maszcie semafora oznacza, że jazda za tym semaforem może odbywać się z prędkością określoną przez wskaźnik, przy czym prędkość podana na wskaźniku W-21 ma wyższy priorytet niż prędkość wynikająca z sygnału nadawanego przez semafor.
 • W-22 – wskaźnik jazdy pociągu towarowego – oznacza, że pociąg towarowy może przejechać bez zatrzymania, z prędkością zmniejszoną do 20 km/h, obok semafora odstępowego blokady samoczynnej, wskazującego sygnał „Stój”.
 • W-23 – wskaźnik odcinka izolowanego – oznacza początek odcinka torowego lub zwrotnicowego wyposażonego w urządzenie kontroli nie zajętości torów i rozjazdów.
 • W-24 – wskaźnik kierunku przeciwnego – oznacza wjazd na tor szlaku dwutorowego, w kierunku przeciwnym do zasadniczego.
 • W-25 – wskaźnik ogrzewania – oznacza stanowisko elektrycznego ogrzewania wagonów i rozpoczęcie ogrzewania; stosowany w zakładach obsługujących tabor kolejowy.
 • W-26a i W-26b – wskaźnik kierunku jazdy – oznacza przejazd z grupy torów dalekobieżnych na grupę torów podmiejskich (W-26a) lub przejazd z grupy torów podmiejskich na grupę torów dalekobieżnych (W-26b)

Wskaźniki kolejowe (W-12 – W-34) – lista, c.d.

 • W-27a – wskaźnik zmiany prędkości – oznacza miejsce zmiany i obowiązującą od tego miejsca największą dozwoloną prędkość drogową.
 • W-28 – wskaźnik kanału radiowego – oznacza miejsce zmiany i obowiązujący od tego miejsca numer kanału radiołączności pociągowej.
 • W-29 – wskaźnik nawiązania łączności – oznacza, że należy nawiązać łączność radiową z dyżurnym ruchu.
 • W-30 – wskaźnik ważenia składu – oznacza prędkość, z jaką należy przejeżdżać przez automatyczną wagę podczas ważenia składu.
 • W-31 – wskaźnik kasowania – oznacza, że sygnalizator, na którym umieszczono wskaźnik, jest nieczynny, nie został oddany do użytku lub jest unieważniony, a sygnały wyświetlane na nim nie są obowiązujące.
 • W-32 – wskaźnik czoła pociągu – oznacza miejsce zatrzymania czoła pociągu o długości określonej tym wskaźnikiem.
 • W-33 – wskaźnik początku obowiązywania systemu ERTMS/GSM-R – oznacza miejsce zmiany systemu radiołączności pociągowej i obowiązujący od tego miejsca system ERTMS/GSM-R.
 • W-34 – wskaźnik końca obowiązywania systemu ERTMS/GSM-R – oznacza koniec obowiązującego do tego miejsca systemu ERTMS/GSM-R.
Udostępnij: