Wymagania dla załogi pojazdu ADR

Wymagania dla załogi pojazdu ADR

12 stycznia 2021

Transport ładunków niebezpiecznych – wymagania dla załogi pojazdu ADR.

Zgodnie z przepisami każda jednostka transportująca ładunki niebezpieczne powinna być odpowiednio wyposażona. W takich pojazdach obowiązkowo powinny znajdować się:

  • tablice ADR;
  • środki przeciwpożarowe (gaśnica do gaszenia pożaru silnika lub kabiny i dodatkowa gaśnica proszkowa);
  • dwa trójkąty ostrzegawcze;
  • klin pod koła;
  • płyn do płukania oczu.

Oprócz tego każdy członek załogi powinien dysponować kamizelką ostrzegawczą, przenośnym urządzeniem oświetleniowym, parą rękawic ochronnych i środkami ochrony oczu, takimi jak np. okulary ochronne.

Wymagania dla załogi pojazdu ADR

Pasażerowie

W jednostkach transportowych przewożących towary niebezpieczne, poza członkami załogi pojazdu, nie powinni być przewożeni żadni pasażerowie.

Używanie środków do gaszenia pożarów

Członkowie załogi powinni wiedzieć, jak należy używać środków do gaszenia pożarów.

Zakaz otwierania sztuk przesyłek

Zabrania się kierowcy i jego pomocnikowi otwierania sztuk przesyłek zawierających towary niebezpieczne.

Przenośne urządzenia oświetleniowe

Przenośne urządzenia oświetleniowe nie powinny zawierać powierzchni metalowych mogących spowodować iskrę krzesaną.

Wymagania dla załogi pojazdu ADR – zakaz palenia

W czasie manipulowania ładunkiem zabronione jest palenie – zarówno w pobliżu, jak też wewnątrz pojazdów. Zakaz palenia ma również zastosowanie do używania elektronicznych papierosów i podobnych urządzeń.

Praca silnika podczas ładunku lub rozładunku

Silnik pojazdu nie powinien pracować podczas załadunku i rozładunku, z wyjątkiem przypadków, gdy uruchomienie silnika jest niezbędne dla pracy pomp lub innych urządzeń zapewniających załadunek lub rozładunek pojazdu oraz gdy zezwalają na to przepisy państwa, na którego terytorium znajduje się pojazd.

Używanie hamulców postojowych i klinów do podkładania pod koła

Pojazdy z towarami niebezpiecznymi nie mogą być pozostawione na postoju, jeżeli nie zostały zabezpieczone hamulcami postojowymi. Przyczepy bez układu hamulcowego powinny być unieruchomione przy użyciu co najmniej jednego klina do podkładania pod koła.

Używanie przewodów

W przypadku jednostki transportowej wyposażonej w układ przeciwblokujący, składającej się z pojazdu samochodowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony, połączenia elektryczne pomiędzy pojazdem samochodowym i przyczepą powinny być zachowane przez cały czas trwania przewozu.

Udostępnij: