Wymiary miejsc parkingowych: szerokość i długość miejsca postojowego bez tajemnic

Wymiary miejsc parkingowych: szerokość i długość miejsca postojowego bez tajemnic

24 stycznia 2020

Mogłoby się wydawać, że wymiary miejsc parkingowych to kwestia leżąca w gestii inwestora. Nic bardziej mylnego. Szczegółowe wytyczne określone zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1 stycznia 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przed zmianą przepisów obowiązywały następujące rozmiary miejsc parkingowych:

 • minimum 5 m długości i co najmniej 2,3 m szerokości – w przypadku miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
 • minimum 5 m długości i co najmniej 3,6 m szerokości – w przypadku miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych;
 • minimum 6 m długości i 3,6 m szerokości (z możliwością ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-rowerowego) – dla miejsc postojowych zlokalizowanych wzdłuż jezdni.

Minimalne wymiary miejsc parkingowych po 1 stycznia 2018

Wielkość miejsca parkingowego 2021

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymiary miejsc parkingowych powinny wynosić co najmniej:

 • szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych;
 • szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
 • szerokość 3,5 m i długość 8 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
 • szerokość 4 m i długość 10 m – w przypadku autobusów.

Wymiary miejsc parkingowych usytuowanych wzdłuż jezdni

Stanowiska postojowe usytuowane wzdłuż jezdni powinny mieć wymiary co najmniej:

 • szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych;
 • szerokość 3,6 m i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
 • szerokość 3 m i długość 15 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
 • szerokość 3 m i długość 19 m – w przypadku autobusów.

Nawierzchnia miejsc postojowych

Przepisy regulują również kwestie związane z nawierzchnią miejsc parkingowych. Zgodnie z nimi stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem, który zapewnia spływ wody.

Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów na parkingach powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą nawierzchnię ze spadkami, zapewniającymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.

Udostępnij: