Zagrożenia mechaniczne w pracy

Zagrożenia mechaniczne w pracy

17 kwietnia 2018

Według statystyk większość wypadków przy pracy spowodowanych jest przez czynniki mechaniczne (w tym uderzenia, upadki, zderzenia z ostrymi przedmiotami). Zagrożenia mechaniczne w pracy mogą stwarzać różnego rodzaju urządzenia, narzędzia i maszyny, ale mogą również być konsekwencją nieostrożności pracownika lub niestosowania się do znaków i obowiązujących przepisów BHP.

Czym są zagrożenia mechaniczne?

Pojęcie zagrożeń mechanicznych odnosi się do czynników fizycznych mogących przyczyniać się do powstawania różnych urazów, m.in. potłuczeń, uderzeń, przekłuć, poparzeń, złamań i zwichnięć, zmiażdżeń i zgnieceń, skaleczeń czy odcięć. Zagrożenia mechaniczne w pracy mogą być spowodowane przez wiele czynników, takich jak ruchome elementy maszyn, spadające przedmioty, śliskie lub nierówne przedmioty, niewłaściwe usytuowanie i niewłaściwa eksploatacja maszyn czy żywe zwierzęta.

Warto podkreślić, że nie tylko niewłaściwa obsługa urządzeń i maszyn czy niestosowanie się do zalecanych środków ostrożności są czynnikami, które mogą stwarzać ryzyko urazów. Niektóre zagrożenia mechaniczne mogą występować także podczas normalnego funkcjonowania maszyny.

Zagrożenia mechaniczne w pracy – zapobieganie

Aby zapobiegać zagrożeniom w pracy (zagrożeniom biologicznym, mechanicznym czy chemicznym) należy najpierw dokonać ich identyfikacji. W przypadku zagrożeń mechanicznych konieczna jest identyfikacja potencjalnych źródeł urazów i dokładne przeanalizowanie niektórych czynników, m.in. warunków otoczenia (jaki wpływ mają na powstawanie zagrożeń), rodzaju czynności wykonywanych na stanowisku pracy czy warunków powstawania zagrożeń.

Środki zapobiegawcze – organizacyjne i techniczne

Zagrożenia mechaniczne można minimalizować poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych lub środków technicznych. Środki organizacyjne to np. kształtowanie wśród pracowników pożądanych zachowań, które wpływają na bezpieczeństwo pracy (poprzez szkolenia czy zwracanie uwagi na konieczność przestrzegania przepisów BHP), a także właściwe procedury pracy, w tym np. systemy ostrzegawcze czy nadzór nad pracownikami. Środki techniczne można podzielić na dwie grupy – osłony (specjalne, materialne przegrody między niebezpiecznym czynnikiem a pracownikiem, np. pokrywy, ogrodzenia, drzwi) i urządzenia ochronne (środki inne niż przegrody materialne, np. urządzenia blokujące czy wszelkiego rodzaju czujniki). Do zapobiegawczych środków technicznych można zaliczyć m.in. eliminowanie źródeł zagrożenia oraz stosowanie, adekwatnych do rodzaju zagrożeń, środków ochrony indywidualnej – np. odzieży, rękawic, obuwia, środków ochrony oczu i twarzy, nakolanników.

Udostępnij: