Gdzie obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych?

Gdzie obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych?

16 czerwca 2022

W jakich miejscach i kogo obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych? Czy pracodawca może zakazać korzystania z prywatnego telefonu podczas pracy?

Zakaz używania telefonów komórkowych – kierowcy, rowerzyści, piesi

Zakaz używania telefonów komórkowych z oczywistych względów dotyczy kierowców. Zgodnie z art. 45 Kodeksu drogowego kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Podczas jazdy nie można odczytywać, pisać i wysyłać wiadomości SMS itp., przeglądać stron internetowych ani prowadzić rozmów, chyba że kierowca posługuje się zestawem słuchawkowym lub głośnomówiącym. Przepis ten odnosi się również rowerzystów. W świetle prawa są oni kierującymi pojazdami (pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze, natomiast kierujący – osoba kierująca pojazdem). W określonych sytuacjach z telefonów nie mogą korzystać także piesi. Art. 14 Kodeksu drogowego zabrania korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Czy pracodawca może wprowadzić zakaz używania telefonów komórkowych

Kodeks pracy nie reguluje kwestii korzystania z prywatnego telefonu podczas pracy, natomiast wskazuje na obowiązki pracowników. Zgodnie z art. 100 powinnością pracownika jest m.in. sumienne wykonywanie pracy, stosowanie się do poleceń przełożonych, przestrzeganie czasu pracy, regulaminu oraz zasad BHP. Pracodawca nie może wprowadzić bezwzględnego zakazu używania prywatnych telefonów w czasie pracy (o ile nie wpływa to negatywnie na pracę maszyn i bezpieczeństwo pracowników), ale może wprowadzić pewne ograniczenia.

Gdzie jeszcze może obowiązywać zakaz korzystania z komórek?

Zakaz używania telefonów komórkowych wprowadza się również w miejscach, w których fale elektromagnetyczne mogłyby zakłócić pracę innych urządzeń lub maszyn, lub jeśli korzystanie z telefonu mogłoby naruszać prywatność lub zakłócać spokój innych osób przebywających na danej przestrzeni. Znaki wskazujące na obowiązujący zakaz znaleźć można m.in. w samolotach, na stacjach benzynowych, na niektórych oddziałach szpitalnych, w bankach,  urzędach czy w bibliotekach.

Udostępnij: