Zakaz wjazdu rowerów – znak drogowy B-9

Zakaz wjazdu rowerów – znak drogowy B-9

28 marca 2024

Znak B-9 wskazuje, że na danym odcinku obowiązuje zakaz wjazdu rowerów. Co warto o nim wiedzieć?

Zakaz wjazdu rowerów – gdzie i w jakim celu ustawia się znak?

Znak B-9 stosowany jest, aby w danym miejscu wyeliminować ruch rowerów. Ustawia się go zazwyczaj na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości (np. autostrady, drogi ekspresowe), a także na odcinkach, gdzie z innych względów warunki drogowe nie sprzyjają poruszaniu się jednośladem. Znak „zakaz wjazdu rowerów” ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno samym rowerzystom, jak i innym uczestnikom ruchu. Warto pamiętać, że znak B-9 oznacza zakaz ruchu rowerów zarówno na jezdni, jak i na poboczu.

Znak B-9 a droga dla rowerów

Jak wskazują przepisy, znak „zakaz wjazdu rowerów” stosuje się także na drogach, w obrębie których lub w pobliżu których wyznaczono drogę dla rowerów, a znak nakazujący korzystanie z tej drogi może nie być widoczny dla kierujących rowerami. Na odcinku poprzedzającym znak B-9 umieszcza się odpowiedni znak (np. F-5, F-6) informujący rowerzystów o obowiązującym ich zakazie i poprowadzenia ich na wyznaczoną dla nich drogę.

Warto pamiętać! Zgodnie z art. 33 Kodeksu  drogowego kierujący rowerem ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.

  • Do oznakowania drogi przeznaczonej dla rowerzystów stosuje się znak C-13.
  • Do oznakowania drogi przeznaczonej dla rowerzystów i pieszych stosuje się znak C-13/16.

Czy znak B-9 obejmuje rowery elektryczne?

Na drodze oznaczonej znakiem B-9 nie mogą poruszać się rowery. Czy zakaz dotyczy także rowerów elektrycznych? Warto spojrzeć do definicji roweru zawartej w kodeksie drogowym. Zgodnie z nim rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Rower może być jednak wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V, o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: